Alles over processing en handling van droge stoffen, stortgoed, bulk

SolidsProcessing.nl
Zoeken

       

       

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Productiemanagement

Stuur per email
Twitter dit bericht
Productiemanagement, Cursus, 6  dagen, start op  1 november 2017, Ede
 

Cursus

EdeToegang: betaald

Als productiemanager (of productiechef, afdelingschef productie, etc) moet je rekening houden met zaken als planning, kwaliteit, kosten, personeel, veiligheid, logistiek en onderhoud.
Er komt ontzettend veel op je af en vaak sta je er alleen voor.
Hoe kun je omgaan met wat er op je afkomt, zonder er aan onderdoor te gaan?
Hoe kun je zorgen, dat iedereen meewerkt in plaats van tegen?
Het is nodig, dat je goed in beeld hebt wat er allemaal gebeurt.
In deze cursus krijg je inzicht in wat productiemanagement allemaal inhoudt en hoe je daar grip op kunt krijgen.
Je gaat ook de belangrijkste zaken van je eigen situatie gedegen in kaart brengen
Het uiteindelijke doel is, dat je je verantwoordelijkheidsgebied echt beheerst, en dat je je werk ook nog met plezier doet

Doelgroep
Leidinggevenden in productie-omgevingen, zoals productiemanagers, productiechefs, afdelingschefs etc.

Inhoud

Introductie
Kennismaking
Opzet van de cursus
Formuleren van je eigen leerdoelen
Helicopterblik : in wat voor wereld functioneer je ?
Hoe krijg je overzicht ?
Zicht en grip op je werkterrein
Welke processen spelen zich af binnen en naast je eigen werkgebied ?
Welke taken vloeien daar uit voort?
Hoe bereken je de capaciteit van een fabriek?
Kosten en baten: Welke soorten kosten zijn er?
Hoe kun je er zelf grip op krijgen en ze verlagen?
Productieplanning voor voorraadgestuurde en van ordergestuurde processen
Je gaat deze zaken (processen, kosten-baten en
planning) voor je eigen situatie tijdens de cursus zelf in
kaart brengen
Mensen en organisaties
Verschil tussen cultuur, structuur en richting
Hoe herken je belangen en hoe ga je ermee om
Gedragsstijlen: hoe kunnen mensen invloed uitoefenen
Onderhandelen
Organisatie van de productie
Welke mogelijkheden zijn er
Wat is er nodig aan overleg en hoe organiseer je dat
Hoe ontstaan “muurtjes” in een organisatie en hoe kun je zorgen dat ze weggaan?
Wat heb je nodig aan rapportages ?
Hoe ga je om met emailverkeer?
Invloeden vanuit de omgeving:
Kwaliteitssystemen, wetgeving,
Veiligheid/RI&E
Onderhoudskennis voor productiemanagers:
Welke soorten onderhoud zijn er en hoe werken ze ?
Omgaan met storingen
Organisatie van het onderhoud
Omgaan met technische wijzigingen en investeringen
Verbetersystemen en verbeterprocessen
Welke methoden zijn er, wat is het gewenste resultaat
De “Deming cyclus”
Valkuilen bij verbetersystemen
Hoe kun je met de valkuilen omgaan
Zelfsturende teams
Opstellen van verbeterplannen
Een essentieel instrument: OEE/IE.
Wat is verandermanagement en hoe werkt het(niet) ?
Afsluiting: naar je eigen follow-up
Wat zijn je belangrijkste “handvaten” ?
Belangrijke zaken moet je zelf snel waarnemen. Zorg dat je eigen “dashboard” compleet is
Een stappen plan voor het vervolg van de cursus
Hoe ziet een leefbare dagindeling er uit ?
Kun jij wel op vacantie?
Evaluatie

Meer informatie

Organisator

 
 .
 .
 .