Dit komt neer op 1 miljoen ton CO₂ per jaar minder uitstoot. De cementfabriek zal naar verwachting eind 2025/begin 2026 in werking zijn. Hij komt op het terrein van HES Bulk Terminal Amsterdam.

Enorme energiebesparing

De enorme energiebesparing komt vooral doordat EMC veel minder van het milieubelastende portlandcement gaat gebruiken. Portlandcement wordt gemaakt door kalksteen en klei te vermalen, wat energie vreet.

In plaats daarvan zal het bedrijf een hoog percentage natuurlijk vulkanisch gesteente gaan gebruiken dat 70% van het portlandcement vervangt en het proces stukken minder energie-intensief maakt.

Secundaire stromen uit betonrecycling

Ook is het plan secundaire stromen uit betonrecycling te verwerken. Het toepassen van ‘EMC Volcanics’ moet tot een verlaging leiden van de CO₂-uitstoot, zoals is overeengekomen in het Betonakkoord. Hierin heeft de betonsector afgesproken dat ze versneld gaan verduurzamen met als streven in 2030 een CO₂-neutrale en circulaire betonsector.