Dit na een 6 maanden durende testperiode van de Pyxis Ocean die met zogeheten WindWings – grote, vaste windzeilen – zo’n 3 ton brandstof per dag bespaart.

CO2-neutrale scheepvaart

De door Cargill en chartermaatschappij MC Shipping gepresenteerde cijfers werden onafhankelijk beoordeeld en geverifieerd door auditor DNV. Op basis van de bevindingen concludeert Cargill dat windondersteunde voortstuwing op stortgoedschepen een economisch haalbare manier is om te groeien naar een CO2-neutrale scheepvaart.

De vaste zeilconstructies op het schip zijn 37,5 meter hoog en zijn een soort uit de kluiten gewassen vliegtuigvleugels. De door BAR technologies ontwikkelde gevaartes zijn verticaal gepositioneerd om de wind te vangen en het schip voort te stuwen.

Hierdoor kan de scheepsmotor een tandje lager draaien en toch dezelfde snelheid halen als een conventioneel, volledig met brandstof aangedreven oceaanschip. Zijn de zeilen eenmaal gehesen vanaf de brug, dan verloopt de bediening volautomatisch.

Sensoren aan boord meten voortdurend de wind en de zeilen passen zichzelf aan de optimale configuratie aan.

5-10 % minder energieverbruik

Toepassing van de reusachtige zeilen kan 5-10 % schelen op het totale energieverbruik, stelt de Internationale Maritieme Organisatie. De IMO heeft deze manier van voortstuwen daarom opgenomen in zijn milieudoelstellingen. Het percentage is lager dan de 14% waarop BAR technologies tijdens deze eerste proefreis is uitgekomen.

Gezien de goede resultaten is Cargill voornemens alle vergelijkbare schepen op internationale handelsroutes met deze zeilen te gaan uitrusten. Dit vergt wel aanpassingen bij het aanmeren, waarvoor de leverancier in onderhandeling is met overslaghavens.