Alles over processing en handling van droge stoffen, stortgoed, bulk

SolidsProcessing.nl
Zoeken

       

       

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Onderhoudsmanagement

Stuur per email
Twitter dit bericht
Onderhoudsmanagement, Cursus, 5  dagen, start op  13 september 2017, Ede
 

Cursus

EdeToegang: betaald

De basis van deze cursus is de jarenlange praktijkervaring van de docent, zowel in het werken in het onderhoud als in het overdragen van kennis.

Doel
De eisen die aan het onderhoud gesteld worden nemen sterk toe. Zowel van binnen de organisatie (”wat doet die TD allemaal en wat hebben we er aan?”) als van buiten (steeds meer moet geborgd en aantoonbaar gemaakt worden).
Veel mensen komen in een kaderfunctie in het onderhoud zonder dat ze daarvoor opgeleid zijn. Deze cursus geeft u inzicht in wat er komt kijken bij onderhoudsmanagement / asset management (inclusief “preventief onderhoud”) en hoe daar goed mee om te gaan is. Dus ook hoe u het zelf in de praktijk vorm kunt geven.
Ook krijgt u helder zicht en grip op de wisselwerking tussen onderhoud en de rest van een bedrijf.
Voor de kennisuitwisseling met de andere cursisten is ruim tijd ingepland.
Aan deze cursus is nu toegevoegd dat u zelf leert een onderhoudsplan te maken.


Inhoud

Dag 1
Ontwikkelingen in het onderhoud : wat is er veranderd?
Welke soorten onderhoud zijn er en hoe werken ze?
Relatie onderhoud en produktie: hoe zit dat en hoe krijg je dat goed?
Storingen, storingsregistratie en storingsanalyse
Toestandsafhankelijk onderhoud en inspectiemethoden
Dag 2
Elektrotechnisch onderhoud / NEN 3140
Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn
Goed omgaan met modificaties
Veilig werken in het onderhoud: hoe krijg je dat voor elkaar?
Omgaan met mensen
Dag 3
Opzet van de MMC-Timesaver® methode voor het opstellen van een onderhoudsplan
Opstellen van het onderhoudsplan, stap 1: Inventarisatie van de installatie
Organisatie van het onderhoud
Zelfsturende teams: wat heb je er aan en wat zijn de valkuilen?
Planning van grotere terugkerende klussen en van stops
Magazijnbeheer
Opstellen van het onderhoudsplan, stap 2: Vaststellen van faaloorzaken
Dag 4
Onderhoudsbeheersystemen: hoe kom je aan een pakket wat echt doet wat jij
nodig hebt en waar je lang plezier van hebt?
De trukendoos (o.a. hoe maak je een goede kostenraming van projecten)
Werkorders (welke valkuilen zijn er en hoe ga je daar mee om)
Omgaan met uitbesteden: welke vormen zijn er en hoe ga je daar mee om?
Prestatiecontracten; wat zijn dat eigenlijk en wanneer kun je ze gebruiken?
Hoe stel je een goed Program van Eisen op?
Opstellen van het onderhoudsplan, stap 3: Keuze van onderhoudssoort en
uitvoerende
Dag 5
Opstellen van het onderhoudsplan, stap 4: Uitwerken van onderhoudsregels
Jaarlijkse evaluatie en bijstelling van het onderhoudsplan
Werkvoorraadbeheer: hoe houdt je overzicht?
Installatie-effectiviteit / OEE : een heel mooi instrument
Performance Monitoring; hoe bewaak je hoe goed het gaat en waar het beter
kan in het onderhoud?
Opstellen van je eigen actieplan
Evaluatie

Cursusmateriaal
Syllabus met handouts van alle sheets
CD-ROM met achtergrondartikelen

Meer informatie

Organisator

Berichten

 
 .
 .
 .