Tijdens het vrij toegankelijke conferentieprogramma op Solids, Pumps & Valves en M+R staan de thema`s ­Machine, Duurzaam en Veiligheid centraal.
De kennispartners laten zien hoe bedrijven slimmer, efficiënter, duurzamer en veiliger kunnen produceren.

Best practices uit onder andere de sectoren food en chemie worden uitgelicht en dienen als inspiratie voor andere sectoren. Kortom, wat kunnen sectoren van elkaar leren?

De presentaties geven antwoord op de volgende vragen:
• Hoe ziet de ketenintegratie door digitalisering in een voedsel­bedrijf eruit?
• Welke oplossingen zijn er om de veiligheid te beheersen in steeds complexer wordende ­productie­omgevingen?
• Kunnen we door innovatie en samenwerking een CO2-neutrale procesindustrie bereiken in 2050?

De presentaties en workshops zijn praktisch ingestoken. Het ­bijwonen van de sessies is niet alleen een bron van inspiratie, maar levert ook concrete handvatten op voor het vormen van een eigen visie en strategie.