Latex handschoenen met werkhandschoenen er overheen, een witte wegwerpoveral, een veiligheidsbril en een stofmasker; in het ergste geval lijken we net marsmannetjes in een afgeschermde ruimte. Het maakt het testen er niet gemakkelijker op, uitdagend op z’n minst, maar bovenal veilig. Wat er qua veiligheid allemaal bij komt kijken is afhankelijk van de (Material) Safety Data Sheet, oftewel het veiligheidsinformatieblad, dat bij elke chemische stof moet worden meegeleverd. Extern wordt niet altijd het belang ervan ingezien, maar bij Van Beek zijn deze voorschriften echt opgenomen in de testprocedure: zonder een SDS geen test. Voor we gaan testen willen we weten wat we in huis hebben en welke veiligheidsmaatregelen we moeten nemen. Voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. Soms betekent dit dat we meer tijd kwijt zijn met alle voorbereidingen dan het testen zelf.

Natuurlijk is er weinig explosie- of gezondheidsgevaar bij het testen van worteltjes, maar dat ligt heel anders bij bijvoorbeeld melkpoeder of andere stoffen uit de chemische en voedingsindustrie die wij in handen krijgen. In een SDS vind je alle producteigenschappen, de fabrikant, de gevaren, voorzorgsmaatregelen en de eerste hulp en brandbestrijdingsmaatregelen terug. Zoals op het etiket van een fles chloor, maar dan next level. We pluizen alles uit. Je moet soms wel een halve chemicus zijn om alle termen in een SDS te kunnen ontcijferen en begrijpen. Daarbij maken de tegenstrijdige beschrijvingen het soms lastig om de risico’s goed te interpreteren. Enkele stoffen kunnen ook op langere termijn gezondheidsschade geven. Daarom dragen wij liever een stofmasker te veel en zijn we liever te veel dan te weinig geïnformeerd. Zijn de veiligheidsrisico’s te groot, of twijfelen we eraan of we onszelf én onze omgeving goed kunnen beschermen? Dan doen we het niet en faciliteren we het testen op locatie bij de klant.

Michiel van Mourik (45) en Daan Mulder (22)
R&D en test engineers, Van Beek