Welke afdichtingen heb je nodig om een verbinding lekdicht te maken?

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
181 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Welke afdichtingen heb je nodig om een verbinding lekdicht te maken?

Een afdichting is een onderdeel dat geplaatst wordt tussen een verbinding om ervoor te zorgen dat deze verbinding gas- en vloeistofdicht is. De werking van een afdichting houdt in dat deze bij overdruk de binnenkant afsluit van de buitenkant. Of wanneer er onderdruk ontstaat, dat de buitenkant van de binnenkant afgesloten wordt.

Hoe bepaal je welke afdichting het beste is?
Welke afdichting het beste gebruikt kan worden in een installatie wordt in feite bepaald door de media waar mee gewerkt wordt en welke omstandigheden gelden. Voorbeelden van media zijn:
– Agressieve media;
– Corrosieve media;
– Giftige media.

En qua omstandigheden kun je denken aan:
– Omgevingsomstandigheden (onder andere binnen of buiten);
– Afdichting voor geur/stank;
– Aanvullende veiligheidsnormen.

Waar moet je bij het aanschaffen van afdichtingen op letten?
In het verleden werden afdichtingen van asbest gebruikt. Hoewel dit qua werking een goede oplossing was, je kon asbest namelijk overal voor gebruiken, bleek het toch ook nevenschade met zich mee te brengen. Vandaar dat het vanaf eind jaren ’70 teruggedrongen werd en per 1993 volledig verboden is. In de jaren die volgden zijn er tal van alternatieve afdichtingen ontwikkeld, gemaakt van verschillende materialen. Door de vele verschillende opties is het lastig om de juiste afdichting te kiezen. Wij stellen bij het bepalen van de best passende afdichting de volgende vragen:
– Is het een statische of dynamische afdichting?
– Wat stroomt erdoorheen? (Is het een agressief medium?)
– Met welke temperaturen in de leidingen en met welke buitentemperatuur hebben we te maken? (Welke temperatuurverschillen)
– Tegen welke druk moet de afdichting bestand zijn?
– Welke afmeting hebben we nodig?
– Zijn er aanvullende eisen waar de afdichting aan moet voldoen? (Denk aan veiligheid en emissie).

Statische of dynamische afdichtingen, wat is het verschil?
Revoseal JP JG – VCC BVIn de praktijk zijn er twee type afdichtingen: statische en dynamische.
Statische afdichtingen bestaan uit twee oppervlakten waar een afdichting tussen geplaatst wordt. De oppervlakten worden met een speciaal draaimoment tegen elkaar bevestigd, bijvoorbeeld door middel van bouten. De verbinding is daarmee vervolgens afgedicht, mits hiervoor de juiste afdichting is gebruikt en deze natuurlijk op de juiste manier gemonteerd is. Statische afdichtingen worden met name gebruikt in flensverbindingen.
Een dynamische afdichting wordt ingezet wanneer er beweging plaatsvindt. Denk hierbij aan een spindelafdichting waarbij er een as heen en weer beweegt. Het is zaak dat het medium hierdoor niet weg kan lekken. Wanneer een afdichting vuil wordt, dan wordt dat vuil de pakking ingetrokken. Hierdoor ontstaat een lekkage. Ben daar dus scherp op en houd de afdichting goed schoon.
Het is mogelijk om in zowel statische- als dynamische afdichtingen O-ringen toe te passen. De afmeting van de O-ring ten opzichte van de kamer waar hij in ligt is hierin belangrijk. Denk aan de binnen- en buitenafmeting, de dikte en vorm. Het team van VCC BV adviseert graag hierin.

Controle op lekdichtheid bij reparatie en onderhoud
In veel afsluiters worden standaard afdichtingen gebruikt. Het is raadzaam om bij het reparatie en onderhoud van afsluiters ook kritisch te kijken naar de afdichtingen. Met name bij afsluiters die voor extreme omstandigheden ingezet worden, denk aan hoge of lage temperaturen, zijn beter gebaat bij nieuwe (dynamische) afdichtingen. Door nieuwe afdichtingen te gebruiken is het mogelijk dat de levensduur van de afsluiter verlengd wordt. Hierbij combineren wij onze product- en proceskennis met de engineering van de klep of afsluiter. In de praktijk levert dit aanzienlijke verbeteringen op na het plaatsen van nieuwe afdichtingen. Een serieuze controle op de lekdichtheid van verbindingen en afdichtingen levert verbeterslagen op voor het proces en de omgeving (denk bijvoorbeeld aan het milieu).

Proactief onderhouden van afdichtingen
Wanneer afdichtingen in gebruik zijn, zijn deze uiteraard onderhevig aan slijtage. Doordat zij in contact komen met het medium en de omgevingslucht verouderen de pakkingen. Er kan een lekkage ontstaan. Vaak wordt er reactief gehandeld, maar het loont om juist preventief en proactief onderhoud te verrichten.
Aan de meeste gassen is een geur toegevoegd. Zodra er een lekkage ontstaat dan herken je het aan de geur en/of wordt dat gedetecteerd door de gasdetectie apparatuur die binnen vaak aanwezig is. Dit is een veiligheidsmaatregel. Het ontsnapte gas kan namelijk zeer schadelijk zijn voor het milieu en de medewerkers, denk aan verstikkingsgevaar. Er kan explosiegevaar ontstaan. Daarnaast kunnen mensen klachten van hoofdpijn, misselijkheid of nog erger krijgen.
Wanneer er buiten een lekkage ontstaat dan ontsnapt het gas de buitenlucht in. Een deel van het product of de grondstoffen verdwijnt. Verbindingen worden enkel getest wanneer er verlies in druk of product ontdekt wordt.

Welke afdichting moet ik kiezen voor mijn verbinding?
Laat je informeren over welke pakking het beste past bij de verbinding van jouw installatie. Onze jarenlange kennis en ervaring geeft inzicht in welke afdichting het beste toegepast kan worden.

Wanneer je de juiste afdichting kiest voor jouw verbinding én deze juist gemonteerd worden, gaan deze afdichtingen jarenlang mee.
Er zijn diverse mogelijkheden om een lage voorraad aan te leggen en de afdichtingen universeel te wisselen.
Door flexibele engineering en maatwerkoplossingen zijn kosten besparingen mogelijk.
VCC BV levert de speciale afdichtingen van Revoseal, die ook overal voor gebruikt kan worden. Voor meer informatie over deze afdichtingen bekijk onze website. Het team van VCC BV adviseert je over de mogelijkheden.

Geschreven door

VCC BV

VCC BV (Valves & Controls) is uw partner als het aankomt op de nieuwlevering van appendages. Efficiënt en duurzaam werken staan bij ons centraal. Actief in de stoomindustrie, cryogene branche,... Lees meer