Modernisering: manieren om de energie-efficiëntie bij extrusie te verhogen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
76 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Modernisering: manieren om de energie-efficiëntie bij extrusie te verhogen

Tijdens het extrusie- en compoundingproces verbruiken de extruder en zijn randapparatuur veel energie. Dit staat buiten kijf. Recente ontwikkelingen hebben moderne extrusielijnen echter steeds energiezuiniger gemaakt. Ook voor oudere lijnen die al enige tijd in bedrijf zijn, zijn er manieren om het energieverbruik aanzienlijk te verminderen.

De meeste ontwikkelingen in de afgelopen decennia waren vooral gericht op het verbeteren van de proceskwaliteit, betrouwbaarheid en doorvoer van extrusie- en compoundeerlijnen. Inmiddels zijn reductie van het energieverbruik en daarmee duurzamere bedrijfsvoering als zeer belangrijke kwaliteitskenmerken van extrusie- en compoundeerlijnen toegevoegd. Beide thema’s vormen al enkele jaren de focus van ons onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Ons doel is ervoor te zorgen dat Coperion-extruders op lange termijn betrouwbaar de hoogste productkwaliteit leveren bij zeer hoge doorvoersnelheden en dat de hoeveelheid energie die hiervoor nodig is zo laag mogelijk is.

Als we het extrusieproces onder de loep nemen, zijn er tal van factoren waarmee rekening moet gehouden worden die zowel de compoundkwaliteit, de doorvoer als het energieverbruik van een extrusielijn beïnvloeden. Met jarenlange ervaring en uitgebreide knowhow voor het gehele productieproces onderzoeken onze experts alle parameters en stellen voor elk systeem een individueel pakket van waardevolle moderniseringsmaatregelen samen. Elk fabricageproces en elke extrusielijn biedt een breed scala aan mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen en zo milieuvriendelijker te werken. Bij alle moderniseringen die we tot nu toe aan Coperion-extruders hebben uitgevoerd, is een energiebesparing van gemiddeld tussen de 8% en 14% gerealiseerd.

Potentieel voor een verbeterde energiebalans
Onze experts volgen verschillende benaderingen om de energiebalans van een extrusiesysteem te optimaliseren. In veel gevallen leidt modernisering van de extruderaandrijving al tot een aanzienlijk betere benutting van de energie-input en daarmee tot een vermindering van het energieverbruik. Bovendien kan elke individuele processtap in de productie en hun onderlinge relaties potentieel bieden voor het verminderen van het energieverbruik. Zo is het mogelijk om energie uit het pelletiseerwater terug te winnen en terug te voeren naar het productieproces om grondstoffen te smelten. Hiervoor gebruikt Coperion speciaal ontwikkelde warmtewisselaars die zijn ontworpen voor het betreffende proces. Zelfs op het procesgedeelte van een extruder kunnen veranderingen in de verwarming van de vaten of hun isolatie zorgen voor optimalisaties in het energieverbruik. Bovendien kan het aanpassen van de schroefconfiguratie de energie-input verminderen.

Bij het bepalen van het potentieel voor een betere energiebalans houden onze experts rekening met de extruder zelf en de materiaaloverdracht-, toevoer- en pelletiseersystemen. Coperion heeft proceskennis met betrekking tot het gehele fabricageproces en heeft als langdurige technologieleverancier gedetailleerde inzichten in de werking van alle componenten en hun onderlinge relaties.

Dit maakt ons de ideale partner voor het identificeren van potentiële energiebesparingen in extrusie- en compoundingsystemen. Neem contact op!

Geschreven door

Logo van:Modernisering: manieren om de energie-efficiëntie bij extrusie te verhogen

Coperion NV

Coperion N.V. is een 100 % dochter van Coperion GmbH, de wereldwijde markt- en technologieleider voor compounderen, extruderen, materials handling, gravimetrisch doseren en bijbehorende service. Coperion is uw partner in... Lees meer