VSL bouwt eerste kalibratiestation voor LNG flowmeters in de wereld

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: VSL bouwt eerste kalibratiestation voor LNG flowmeters in de wereld

Bij meetverschillen is er altijd iemand die geld verliest. Het meetsysteem is je kassa. In een gesprek met Erik Smits, Manager Liquid Flow Metrology, vertelt Erik over de totstandkoming van de eerste kalibratie faciliteit voor LNG flowmeters van VSL. VCC BV is, in samenwerking met HEROSE, sponsor van deze kalibratie faciliteit.

VSL – Nationaal Metrologisch Instituut
De aanleiding voor de bouw van de eerste LNG kalibratie en test faciliteit voor flowmeters is de Europese afspraak dat er een project werd opgestart voor de meting van 100 m3 LiN/uur (LIN = Liquid Nitrogeen ofwel vloeibare stikstof). De verantwoordelijkheid werd destijds bij het NMI Van Swinden Laboratorium (onderdeel van het Nederlands Meetinstituut) neergelegd, vandaag de dag beter bekend als het VSL. Erik Smits heeft de eerste ideeën voor dit ambitieuze project op papier gezet en het gehele traject meegewerkt aan deze uitdaging. Erik vertelt: “De eerste plannen zijn zo’n tien jaar geleden ontwikkeld, samen met een cryogeen expert en een metaalbedrijf. Het medium LiN werd al snel gewijzigd naar LNG, omdat werd vastgesteld dat LNG de flowmeting meer zou kunnen beïnvloeden dan LiN. Het testen met het originele medium dat door de meter stroomt, LNG in dit geval, geeft altijd betere resultaten. Het project ging echter een tijdje in de ijskast en kreeg pas echt een vervolg toen de industrie er actief bij betrokken werd”. Mede door de kennis, ervaring en het sponsorschap van VCC BV**/HEROSE heeft VSL dit project kunnen bewerkstellingen.

Een ambitieus project
Het doel van het LNG-project was om te onderzoeken of de oorspronkelijk beoogde bijdrage aan de verduurzaming was te realiseren. Erik: “Wereldwijd is dit de eerste kalibratie faciliteit voor LNG flowmeters. Vandaar dat dit project een grote potentie had. Wanneer we zouden slagen met de bouw van deze faciliteit zouden we meerdere faciliteiten kunnen gaan bouwen, verspreid over de wereld. De stip op de horizon was om een betrouwbaar meetsysteem te ontwikkelen dat een wereldwijde dekking zou krijgen.

Het project was ingedeeld in drie fasen:
LNG1 – De container.In aanvang werden in een kleine omgeving de eerste ideeën uitgeprobeerd.

LNG2 – Het Project.De industrie kwam erbij, de sponsoren, externe knowhow, engineers en installatie bouwers werden opgezocht. Door hun langdurige ervaring en kennis op het gebied van cryogene appendages kwam de HEROSE en VCC BV combinatie naar voren. HEROSE en VCC BV werden een belangrijke toeleverancier van de appendages, veiligheden, kogelkranen en regelkleppen voor het project. Tevens werd deze combinatie een subsponsor van het project.

LNG3 – De Realisatie.
In deze fase kwam de expertise van drie grote meterleveranciers in het spel en werd de installatie gefinetuned.

Oplevering en testen.
Zodra de installatie gebouwd was, werd het tijd om te testen. Erik: “LNG is een lastig medium om te testen, omdat het als compositie of bepaalde samenstelling wordt ingebracht. LNG is een mengsel van lichte en zwaardere gassen welke binnen bepaalde grenzen moeten liggen. Bij opslag kunnen deze gassen gaan scheiden wat weer invloed heeft op de samenstelling en daarmee op de meting. Rondpompen is dus een noodzaak Voor het testen zijn o.a. monsters gebruikt uit de LNG Gate terminal Rotterdam en de LNG Terminal Zeebrugge.
De installatie is getest en nu is VSL in staat om vele omstandigheden te simuleren en flowmeters maar ook monsternamesystemen te testen. Hierbij wordt gekeken naar het ideale scenario en de vele variaties daarop. Denk aan de afwijkingen in druk, temperatuur, lege leidingen, afstelafwijkingen, fasescheiding, mengverhoudingen en wamte-inlek”.

Een goed toekomstperspectief
VSL is een onafhankelijke organisatie en in het bezit van een cryogeen LNG kalibratie faciliteit welke vele soorten cryogene (LNG) vloeistofmeters kan kalibreren bij een temperatuur tot onder de minus 156 graden Celsius. Erik: “Deze kalibratie faciliteit is het enige meetstation op de wereld die een dergelijke meting op een genormaliseerde wijze kan uitvoeren. Reproduceerbaar onder extreme omstandigheden. VSL is klaar om een grote variatie aan kalibraties op nog meer soorten cryogene flowmeters te verzorgen. Wij zijn open en kunnen vrijwel ieder type kalibratie door middel van LNG uitvoeren”.

Onlangs heeft Erik, samen met collega’s, een webinar georganiseerd over LNG, het meetprincipe en de kalibratie. Erik: “Er waren veel prominenten uit het vak aanwezig, welke allen zeer enthousiast waren over de nieuwe kalibratie faciliteit van LNG flowmeters. De verwachting is dat steeds meer LNG eindgebruikers een zo klein mogelijke afwijking willen in hun productieprocessen, ook gezien de ontwikkelingen in de energietransitie die medio 2025 vergevorderd zal zijn. Zij willen zich confirmeren aan datgene waarvoor betaald is. Daaruit blijkt dat je meetsysteem steeds meer als kassa zal gaan fungeren. LNG kalibratie door VSL : “Measurement beyond all doubt”

** Het onderhoud op alle appendages op deze plant wordt uitgevoerd door de zusteronderneming van VCC BV namelijk A.S.E. Repair BV.

Geschreven door

VCC BV

VCC BV (Valves & Controls) is uw partner als het aankomt op de nieuwlevering van appendages. Efficiënt en duurzaam werken staan bij ons centraal. Actief in de stoomindustrie, cryogene branche,... Lees meer