Minimaliseer de shutdown van een industriële installatie

icon.highlightedarticle.dark Onderhoud
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Minimaliseer de shutdown van een industriële installatie

Voor veel raffinaderijen, petrochemische en chemische bedrijven is het een uitdaging om een optimaal onderhoud aan hun installaties en grootschalige reparaties te plannen en uit te voeren. Een goede planning en organisatie zijn daarom cruciaal om een shutdown van een grote, industriële installatie goed uit te voeren.

Er dient namelijk met veel verschillende aspecten rekening gehouden te worden. In de praktijk vragen klanten namelijk steeds vaker om kortere stilstand tijden van de installaties, onderhoud moet hierop vaak inleveren. Vanuit kostenoverwegingen en verbetering in efficiency. Daarbij komen er bij het onderhoud aan onderdelen van de installaties vaak extra ongeplande werkzaamheden kijken. Ook is het van belang om kwalitatief goed materiaal te gebruiken. De vuistregel is dat bij elk project in gelijke mate rekening gehouden moet worden met enkele sleutelelementen: installatie, materiaal, gereedschap en kwaliteitsborging.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een periodieke shutdown van grote industriële installaties is noodzakelijk om diverse redenen. Denk aan bepaalde componenten die defect zijn, het reinigen en onderhouden van installaties of aan wettelijk voorgeschreven inspecties. Het is dan ook cruciaal om een tijdelijke shutdown goed voor te bereiden. Dat leidt tot een succesvolle stilstand.

Elke fabriek kent zijn eigen omstandigheden en daarom is er geen standaard termijn van shutdown van installaties en bijbehorende kosten. Er zijn belangrijke elementen om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan de omvang van de installatie, de procestechniek, veiligheid en milieu, de toegankelijkheid, het onderhoud zelf, de laswerkzaamheden, het testen van componenten, het vervangen van onderdelen en aanverwante werkzaamheden. Er zijn fabrieken die een stilstand periode kennen van twee maanden, waarbij zeker 90 personeelsleden met veel externen betrokken zijn en de kosten voor het onderhoud al een miljoen euro zijn.

Minimale shutdown, maximale efficiency

In een dergelijke grote installatie zijn er specifieke onderdelen die bijvoorbeeld aan slijtage onderhevig zijn. Er zijn binnen de installaties ook componenten die belast worden door hoge druk, hoge thermische belasting en chemische spanningen. Deze onderdelen moeten optimaal functioneren om de productie en de veiligheid te garanderen. Een goed onderhoudsplan zorgt voor een minimale stillegging en een maximale efficiency.

Klein onderdeel, grote impact

Afdichtingen zijn een klein maar bepalend onderdeel in een grote industriële installatie. Dit is een samenspel tussen de technicus, de pakking en het schroefverbindingssysteem. Dit moet goed op elkaar afgestemd zijn. Daarbij hebben de afdichtingen een belangrijke functie: ze moeten in staat zijn om de druk- en temperatuurveranderingen te compenseren. Zo worden schadelijke emissies vermindert.

De vlakke afdichtingen van Revoseal vertegenwoordigen een hoogwaardige kwaliteit. Een uitzonderlijke en gepatenteerde uitvoering met zeer hoogte dichtheid en levensduur. Het team van VCC BV adviseert u over de diverse afdichtingen en welke een meerwaarde zijn voor uw installatie.

>> Volledig artikel icon.arrow--dark

Geschreven door

VCC BV

VCC BV (Valves & Controls) is uw partner als het aankomt op de nieuwlevering van appendages. Efficiënt en duurzaam werken staan bij ons centraal. Actief in de stoomindustrie, cryogene branche,... Lees meer