Meer efficiëntie en winst door meten van productstromen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Meer efficiëntie en winst door meten van productstromen

Verspilling tegengaan door nauwkeuriger wegen en doseren, dat kan! Gezien de continu stijgende prijzen van grondstoffen is de investering in nauwkeurig wegen en exact vullen meer dan ooit de moeite waard. In dit artikel geven we enkele voorbeelden hoe met beproefde technologie een optimale efficiëntie bereikt wordt.

Inname met scheepslosser

Bij het lossen van boten of overslag via transportbanden kan via een doorstroomweger de continu bulkstroom batchgewijs gewogen worden. Via een ingebouwde bunkerweger kunnen de aparte gewichten getotaliseerd worden en kan de productstroom zo nauwkeurig in kaart gebracht worden. Nog efficiënter wordt het als dit via een mobiele installatie kan gebeuren.

Inkomende en uitgaande controle met weegbrug

Om goed de globale productstroom van uw bedrijf in de gaten te houden kunnen alle goederen die via een vrachtwagen binnenkomen of vertrekken gewogen worden. De weegbrug kan gekoppeld worden aan toegangscontrole zoals nummerplaatcamera’s, slagbomen, badgesystemen, waardoor het onmogelijk wordt om ongewogen het terrein op te gaan of te verlaten. Het aanmelden kan automatisch verlopen via aangepaste hardware zoals touchscreens met intuïtieve meertalige gebruikersinterface.

Procescontrole met bandweger, checkweger of weighfeeder

Indien producten in lijn moeten gewogen worden is een bandweger of weighfeeder hiervoor uitermate geschikt. Deze toestellen kunnen ook in bestaande processen of transportbanden ingebouwd worden. Via een checkweger kunnen verpakkingen die niet aan de toleranties voldoen uit de productstroom gehaald worden.

Exact vullen van zakken en bigbags

Bij het vullen van verpakkingen zoals IBC’s, zakken en bigbags komt het nog geregeld voor dat een operator manueel te veel product vult. Dit wordt vanuit een goede opzet gedaan om zeker te zijn geen verpakkingen onder het vulgewicht aan de klant te leveren. Maar iedere overmaat is een verlies. Indien de bulk of liquide producten automatisch op een correcte manier gevuld worden is er geen verlies en wordt de verpakking ook niet te weinig gevuld. Wanneer de gevulde verpakking gebruikt worden in commercieel verkeer (legal-for-trade) moet het vulsysteem ook gekeurd worden als AWI (Automatisch Weeginstrument). De beste manier om dit te bereiken is met een vulmachine gekeurd als OIML R61 Discontinu Doseerwerktuig.

Bijhouden en visualiseren weegdata

Om een overzicht op de productiedata te krijgen kunnen de weeg- en vulgegevens bijgehouden worden zodat het productiemanagement een goed zicht krijgt op wat er werkelijk geproduceerd werd. Dit kan via IIoT (Industrial Internet of Things) gebeuren of on-premises (de loggings worden dan bijgehouden op de vulmachine).
De data kan variëren van de vulparameters (naval, doseersnelheid,…) tot het aantal gevulde en gestapelde zakken op de palletiseerrobot). Via een dashboard omgeving kan de momentele status gevisualiseerd worden, de weegloggings kunnen geïnspecteerd worden in Excel of in een MES/ERP systeem opgenomen worden. Ook kunnen klaarstaande orders uit een MES/ERP naadloos gekoppeld worden met de besturing van de vullijn.

Periodieke kalibratie en onderhoud

Om aan bepaalde kwaliteitsnormen te voldoen is het noodzakelijk om periodiek alle weeginstrumenten te herkeuren. Hierbij wordt met geijkte referentiegewichten gecontroleerd of de weegresultaten nog binnen de norm vallen. De periodieke keuringen en preventief onderhoud zorgen er voor dat de productie afdeling ten allen tijde zeker is van correcte wegingen.

Article image of: Meer efficiëntie en winst door meten van productstromen
Article image of: Meer efficiëntie en winst door meten van productstromen
Article image of: Meer efficiëntie en winst door meten van productstromen
Article image of: Meer efficiëntie en winst door meten van productstromen

Geschreven door

Logo van:Meer efficiëntie en winst door meten van productstromen

Robbe Industries NV

Wij zijn een familiale kmo met meer dan 175 jaar ervaring in wegen, vullen en bulkbehandeling ! Met onze eigen engineering, productie en service afdelingen hebben we alles in huis... Lees meer