Hoogwaardige plastic compounds maken uit verpakkingsafval

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
34 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Hoogwaardige plastic compounds maken uit verpakkingsafval

Stuttgart, oktober 2020 – Voor het innovatieve kunststofrecyclingproces op basis van oplosmiddelen Newcycling®, vertrouwt APK AG in Merseburg, op de hoogwaardige ZSK-extrudertechnologie en technische procesexpertise van Coperion. Met behulp van het Newcycling®-proces kunnen multipolymeren en meerlaagse plastic verpakkingen, die voorheen niet konden worden gerecycled, nu worden gescheiden en verwerkt tot homogeen maalgoed met behulp van ZSK dubbelschroefextruders. In tegenstelling tot chemische recycling blijft het polymeer in dit proces ongewijzigd en vereist het geen energie- en kostenintensieve herpolymerisatie. Newcycling® is daarom zeer efficiënt vanuit kosten- en milieuperspectief.

Dankzij de innovatieve, op oplosmiddelen gebaseerde, Newcycling®-behandeling, evenals de uitstekende ontgassingsprestaties en voorzichtige materiaalbehandeling binnenin de ZSK-extruder, ligt de kwaliteit van de recyclaten dicht bij die van virgin product.

Plastic afval als uitdaging en kans
De hoeveelheid plastic die dagelijks wordt geproduceerd, is een van de grootste problemen van deze tijd. Wereldwijd wordt jaarlijks bijna 80 miljoen ton plastic verpakkingsafval gegenereerd. Van dit bedrag wordt momenteel slechts ongeveer 10 procent van de gebruikte hulpbronnen gerecupereerd. 90 procent ervan wordt verbrand, op stortplaatsen gedeponeerd of in het milieu gestort.

De noodzaak van een circulaire plastic economie is nog nooit zo groot geweest. APK legt met het innovatieve Newcycling®-proces een belangrijke hoeksteen voor het behalen van meer duurzaamheid en hogere recyclingpercentages in de kunststofindustrie.

Dit unieke fysische en op oplosmiddelen gebaseerde proces maakt het mogelijk om schone en single-origin polyamide (PA) en polyethyleen (PE) pellets, met bijna “virgin” eigenschappen, te extraheren uit complexe PA / PE-meerlaagse folie. Deze recyclaten kunnen tot aan de oorspronkelijke toepassing hergebruikt worden in hoogwaardige producten. Downcycling kan zo worden verminderd en closed-loop recycling wordt mogelijk.

Newcycling® – een economisch en ecologisch verantwoord recyclingproces
Bij de Newcycling® van APK in Merseburg wordt de PA / PE-meerlaagse folie eerst mechanisch voorbehandeld en onder andere versnipperd en geclassificeerd. Vervolgens wordt de PE-laag opgelost en vloeibaar gemaakt in een oplosmiddelbad, wat leidt tot scheiding van de polymeren en polymeerlagen. Het onopgeloste PA wordt vervolgens gescheiden van het opgeloste PE met behulp van conventionele vaste vloeistofscheidingstechnologie en de polymeren worden verder verwerkt in afzonderlijke materiaalstromen.

Het PA wordt ingevoerd in een Coperion ZSK dubbelschroefextruder waar het door verschillende processecties gaat en wordt verwerkt tot een hoogwaardige PA-smelt met behulp van zeer hoge dispersieprestaties en intensieve devolatilisatie. Ten slotte wordt het gepelletiseerd tot een eersteklas PA-recyclaat.

Na voorverdamping wordt de PE eveneens samen met het oplosmiddel in een ZSK dubbelschroefextruder gebracht. Daar vindt een intensieve ontgassing van de vloeistof plaats, nauwkeurig gekalibreerd voor deze toepassing om eersteklas materiaal te produceren, zelfs wanneer de verhoudingen PE / oplosmiddel fluctueren. Het oplosmiddel wordt volledig vervluchtigd en in een gesloten kringloop weer aan het Newcycling®-proces toegevoegd. De PE blijft onder de vorm van een homogene, hoogwaardige smelt die vervolgens wordt gepelletiseerd. Het PE-recyclaat heeft een kwaliteit die vergelijkbaar is met die van virgin product.

Newcycling®-proces vanwege hun hoge dispersie- en ontgassingsprestaties.
Het PE-recyclaat vervaardigd met behulp van APK`s Newcycling®-technologie en op de markt gebracht onder de merknaam Mersalen®, evenals het PA-recyclaat dat wordt verkocht onder de merknaam Mersamid®, vallen op door hun hoge productkwaliteit en substantiële emissiereducties. Newcycling®-recyclaten vertonen gemiddeld 66% minder emissies dan virgin materiaal. Klaus Wohnig, CEO van APK, wijst op het marktpotentieel voor Newcycling®-recyclaten en legt uit: “De zeer hoge zuiverheidsgraad van onze recyclaten is bevestigd door talrijke expertrapporten. Mersalen® is bijvoorbeeld geschikt voor een breed scala aan toepassingen zoals cosmeticaverpakkingen. ” Jochen Burger, Process Engineer bij Coperion, licht toe: “In het innovatieve Newcycling®-proces van APK zien we een zeer belangrijke stap op weg naar een circulaire economie in de kunststofindustrie. Dankzij het gebruik van eersteklas technologieën en uitgebreide procesexpertise van APK en Coperion, worden zeer hoogwaardige recyclaten vervaardigd. Tegelijkertijd bespaart het proces energie en hulpbronnen omdat het de kostenintensieve virgin plastic productie vervangt. Op deze manier dienen we het milieu en toekomstige generaties. Coperion is er trots om APK te ondersteunen in dit innovatieve proces. ”

Meer informatie icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Hoogwaardige plastic compounds maken uit verpakkingsafval

Coperion NV

Coperion N.V. is een 100 % dochter van Coperion GmbH, de wereldwijde markt- en technologieleider voor compounderen, extruderen, materials handling, gravimetrisch doseren en bijbehorende service. Coperion is uw partner in... Lees meer