Eerste Duitse fabriek voor fosfaatcyclagemeststof in bedrijf

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Eerste Duitse fabriek voor fosfaatcyclagemeststof in bedrijf

Glatt Phos4green-installatie voor de productie van meststoffen met fosfor uit zuiveringsslibas in seraplant

De residuvrije productie van gebruiksklare meststoffen uit fosfaathoudend zuiveringsslibas werd door installatie- en procesdeskundigen Glatt Ingenieurtechnik en meststoffenspecialist Seraplant tot marktrijpheid gebracht.

Na een bouwperiode van 20 maanden werd de eerste produktie-installatie voor fosfaathoudende enkelvoudige en samengestelde meststoffen op basis van gerecycleerde zuiveringsslibas in bedrijf genomen. Seraplant exploiteert de nieuwe fabriek vanuit haar hoofdkantoor in Haldensleben, Saksen-Anhalt. Het wereldwijd actieve installatiebouwbedrijf Glatt Ingenieurtechnik was verantwoordelijk voor de procesontwikkeling en de bouw van de wervelbedinstallatie. De officiële ingebruikname op 31.05.2021 werd ook bijgewoond door Prof. Dr. Armin Willingmann, minister van Economie, Wetenschap en Digitalisering van de deelstaat Saksen-Anhalt.

Seraplant GmbH investeerde meer dan 20 miljoen euro in de realisatie van de nieuwe productiefaciliteit met steun van de deelstaat Saksen-Anhalt. In de zuidelijke haven van Haldensleben zijn meer dan 20 nieuwe banen gecreëerd. Het is de bedoeling 60.000 ton fosfaatmeststoffen per jaar te produceren – gebruiksklaar, in de handel verkrijgbaar en in overeenstemming met de Duitse meststoffenverordening (DüMV). De eindafnemers zijn landbouwbedrijven in de conventionele en de biologische landbouw, groothandelaren in land- en tuinbouwproducten en de meststoffenindustrie.

Seraplant en Glatt hebben samen het zeer efficiënte productieproces ontwikkeld, waarvoor octrooi is aangevraagd. Het dicht de kloof in de fosforkringloop door fosforrecycling te combineren met het productieproces voor nieuwe meststoffen, wat resulteert in direct verhandelbare producten. Glatt kreeg van Seraplant de opdracht voor de planning en implementatie van de complete fabriekstechnologie – van de levering van grondstoffen via de suspensiebereiding en de daaropvolgende wervelbedgranulatie tot het afvullen van de gebruiksklare afgewerkte meststoffen. Het dienstenpakket omvatte de procesontwikkeling, de algemene planning, de levering van de volledige procesapparatuur en hulpinstallaties, alsmede de montage en inbedrijfstelling.

Duitsland heeft geen natuurlijke fosforreserves. De zuiveringsslibverordening heeft in heel Duitsland grote veranderingen teweeggebracht: Fosforterugwinning is wettelijk verplicht en directe bodemrecycling is niet langer toegestaan. Daarom moeten de exploitanten van zuiveringsinstallaties hun concepten voor de verwijdering van zuiveringsslib herzien en zo nodig bijstellen. De uitdaging bestaat erin duurzame structuren te creëren die de recyclage van zuiveringsslib op lange termijn garanderen.

Met de productie in Haldensleben kan de essentiële en gewilde voedingsstof fosfor uit zuiveringsslibas worden teruggewonnen en worden gebruikt voor nieuwe fosfaat- of samengestelde meststoffen. Tijdens het proces ontstaan geen gevaarlijke tussenproducten, residuen of afvalgassen. Het project levert aldus een belangrijke bijdrage aan het duurzame en hulpbronnensparende gebruik van fosfor, een waardevolle stof die essentieel is voor het leven.

De ontwikkelingspartners Glatt en Seraplant plannen verdere projecten voor de terugwinning van fosfor.

Meer lezen icon.arrow--dark

Geschreven door

Glatt Ingenieurtechnik GmbH

Glatt is gespecialiseerd in intelligent deeltjesontwerp voor het genereren en functionaliseren van poeders en granulaten met gedefinieerde, instelbare eigenschappen. De focus ligt op deeltjes en poeders voor pigmenten, katalytische, keramische... Lees meer