Weegsystemen ontwerpen? Dit komt erbij kijken

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
41 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Weegsystemen ontwerpen? Dit komt erbij kijken

ABW, specialist in industriële weegtechniek, levert niet alleen fabrieksaf weegschalen, maar ontwerpt ze ook zelf. Een passend weegsysteem is vaak maatwerk. Directeur-eigenaar Anton Bouwkamp: “Dankzij onze achtergrond en jarenlange ervaring zijn we goed in staat op basis van specifieke klantwensen en omstandigheden passende weegsystemen te fabriceren.” Dit begint bij heldere communicatie. Om dit doel te bereiken legt Bouwkamp klanten daarom altijd (een combinatie van) onderstaande vragen voor:

1. Wat gaat u wegen?

Wat u gaat wegen, vormt altijd het uitgangspunt. Zo spelen bij het wegen van poeders en granulaten ATEX en explosiegevoeligheid een belangrijke rol en dient u extra rekening te houden met zaken als aarding. Weegt u objecten die vanwege hun afmetingen niet via grondwegingen kunnen plaatsvinden? Dan komt u al snel uit bij weegsystemen die gebruikmaken van hangsystemen. Enzovoorts. Elk weegvraagstuk vergt een unieke kijk en invulling.”

2. Is de weging bedoeld voor interne doeleinden of de handel?

“Bij wegingen voor interne doeleinden is een gekeurde weegschaal voor handelsdoeleinden geen verplichting. Een weegschaal moet wél gekeurd zijn voor handelsdoeleinden wanneer het eindproduct hierop gewogen wordt en er vervolgens een prijs wordt toegekend op basis van het gewicht. Dit geldt ook bij gebruik van de weegschaal om het gewicht van producten van een leverancier te controleren. Als dit wordt gedaan op een weegschaal die niet gekeurd is voor handelsdoeleinden, kan de leverancier hier niet op geattendeerd worden.

3. Wat is de gewenste nauwkeurigheid?

“Het weegbereik van een weegsysteem en de hoeveelheid schaaldelen vormen hierbij het startpunt bij het definiëren van de nauwkeurigheid. Een schaaldeel staat voor de kleinste gewichtswaarde waarmee de aflezing wijzigt wanneer de belasting op het weegvlak verandert. Schaaldelen worden altijd gekozen met de waarden 1, 2 of 5 en afgeleiden daarvan. Zo kan een weegbereik van 30.000 kg in 3.000 schaaldelen van elk 10 kg worden onderverdeeld. Afronding vindt plaats op de helft van de waarde van deze schaalverdeling. Bij dit voorbeeld kan de ‘afleesfout’ maximaal 5 kg bedragen.”

“Ook een multi-range uitvoering is mogelijk. Hierbij wordt het totale weegbereik opgedeeld in twee of drie aangrenzende weegbereiken. Elk bereik krijgt dan een eigen schaalverdeling, zodat nóg specifiekere wegingen mogelijk worden.”

Article image of: Weegsystemen ontwerpen? Dit komt erbij kijken

4. Welk gedeelte van de installatie is wegend (en wat niet)?

“In het verkrijgen van de gewenste nauwkeurigheid schuilt direct de grootste uitdaging, vooral bij bunkers en mengers. Hier heb je vaak te maken met kabels, slangen, buizen, kleppen, afzuiging, meng- en roerwerken en dergelijke. Het is dan ook belangrijk dat het wegende gedeelte goed vrij kan wegen, anders kan dat voor grote afwijkingen zorgen. Wij kijken hier kritisch naar, zodat klanten niet voor verrassingen komen te staan.”

5. Wat is het leeggewicht van de installatie?

“Aan dit onderdeel wordt nogal eens voorbijgegaan, maar industriële weeginstallaties wegen zelf al snel een paar ton. Deze informatie is cruciaal om de juiste nullast te kunnen bepalen. We vernemen dit daarom graag.”

6. In hoeverre staat het product bloot aan trillingen?

“Trillingen – bijvoorbeeld afkomstig van afvulsystemen – zorgen zonder de juiste voorzorgsmaatregelen voor afwijkingen. Door loadcells te voorzien van trilbuffers is dit te voorkomen. De rubberen flens vangt de trillingen op, zodat er geen sprake is van onder- of overwaarderingen.”

7. Voor hoeveel loadcells is er plek (en waar)?

“Belangrijk is dat er altijd druk op elke loadcell komt en dat deze druk zo gelijk mogelijk wordt verdeeld. Dit is een grotere uitdaging wanneer een weegsysteem op poten staat dan wanneer er sprake is van een groot plateau waaronder de load cellen vrij kunnen worden gemonteerd.”

8. Met welke weegcapaciteiten moeten we rekening houden?

“Bij het kiezen voor loadcells luidt ons advies: ga uit van de dubbele weegcapaciteit van hetgeen normaal gesproken wordt gewogen, ervan uitgaande dat het zwaartepunt in het midden van weeginstallatie zit. Zo blijft het risico op overbelasting – en herstelkosten – zo klein mogelijk. U blijft daardoor aan de veilige kant.”

“Op basis van de toepassing en gewenste capaciteit adviseren we klanten over de meest geschikte loadcells. Bij lagere capaciteiten komt men al snel uit bij loadcells op basis van buigstaven. Spreken we over meerdere tonnen, dan liggen druksensoren meer voor de hand.”

Meer weten?

ABW biedt persoonlijk advies op basis van al uw weegwensen, kwaliteitseisen en gebruikstoepassingen.

Bezoek de website van ABW icon.arrow--dark

Geschreven door

ABW

ABW bekleedt een vooraanstaande positie op het gebied van professionele weegapparatuur en (geautomatiseerde) weegoplossingen. Lees meer