Wat is het belang van een insteldruk van veiligheden of overdrukventiel?

67 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Wat is het belang van een insteldruk van veiligheden of overdrukventiel?

Veiligheidstoestellen of overdrukventielen zijn belangrijke componenten in een systeem. Deze dragen niet direct bij tot een optimale productie of capaciteit van de installatie, maar zorgen wel voor de bescherming van de installatie en de omgeving. Want het is duidelijk dat wanneer een veiligheidsklep of overdrukventiel niet goed werkt er productie verloren gaat. Wanneer er bijvoorbeeld een te hoge druk in de installatie ontstaat gaan delen of componenten van de installatie kapot of klappen deze, in het extreme geval, uit elkaar. Dit laatste heeft tot gevolg dat er geen productie meer kan plaats vinden en er een gevaarlijke omgeving met kans op letsel kan ontstaan.

Zorg voor een goede dimensionering en controle
Dus een niet goed werkende veiligheid veroorzaakt een te hoge druk of geeft productverlies. Het is daarom van groots belang dat de veiligheden of overdrukventielen goed gedimensioneerd en gecontroleerd worden. Daarmee worden dergelijke problemen voorkomen.

Om een installatie zo goed mogelijk te kunnen aanbieden en te concurreren met collega bedrijven is essentieel dat de installatie technisch en commercieel zo goed mogelijk berekend wordt. Daarnaast hebben bedrijven vaak de wens om bij bestaande installaties een hogere productie te verkrijgen.

Denk aan zowel de korte als lange termijn
In deze situaties is het van belang de veiligheden hierin goed onder de loep te nemen voor zowel de korte als lange termijn visie.

De configuratie rond de klep, zitting en veer zijn hierin belangrijke punten. En bij de insteldruk wil ik in het bijzonder even stil staan. Hoe kies je de insteldruk en wat is de insteldruk eigenlijk? De insteldruk is het punt waar de veiligheid open gaat.
In de diverse normen, zoals ASME Sec. VIII, API 520, EN ISO 4126-1 / DIN EN13648-1 en AD 2000-Merkblatt A2, Abs. 2.2 wordt dit tot in detail beschreven.

Deze normen worden het meest gebruikt voor de bepaling van de insteldruk en deze hebben allemaal één gemeenschappelijk uitganspunt:
“Veiligheden moeten gedimensioneerd en ingesteld worden zodat de maximale toegestane werkdruk nooit overschreden wordt met meer dan 10%!”

Zorg voor de juiste veiligheidsmarge
Met andere woorden, is de werkdruk maximaal 10 bar dan dient de veiligheid minimaal een insteldruk te hebben van 11 bar. Een veiligheid of overdrukventiel is een mechanisch toestel en deze veiligheidsmarge is van belang voor de juiste werking van de opening- en sluitdruk.

Bij het ontwerp en de aanpassing van een installatie is het van belang om de insteldruk van een standaard veiligheid niet te dicht op de ontwerpdruk en werkdruk te kiezen. Dit is belangrijk voor de betrouwbaarheid van de installatie, de veiligheid van de omgeving en voorkomt overtollig productverlies.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem contact op met het team van VCC BV en voor reparatie, onderhoud en certificering met het team van A.S.E. Repair BV.

Lees meer icon.arrow--dark

Geschreven door

VCC BV

VCC BV (Valves & Controls) is uw partner als het aankomt op de nieuwlevering van appendages. Efficiënt en duurzaam werken staan bij ons centraal. Actief in de stoomindustrie, cryogene branche,... Lees meer