In de zijtak van het Twentekanaal (deel aan de Stampsweg te Ambt Delden) zijn de eerste tests uitgevoerd om het kanaal weer lekvrij te krijgen. Via prachtige drone-opnames is goed te zien hoe het proces verloopt. Het schip, welk gevuld is met het bentoniet-mengsel, wordt via een pomp en een verdeler aangebracht op de bodem van het kanaal. Alles wordt door Van Heteren Weg- en Waterbouw te Hengelo en Rijkswaterstaat nauwkeurig in de gaten gehouden en gemeten: het checken van het product voordat het verpompt wordt en de aangebrachte laagdikte en vervolgens de effectiviteit op basis van het monitoring systeem grondwater. Het bentoniet-mengsel wordt bij de werklocatie ‘De Bree’ in het schip geladen, waar het mengsel ook wordt vervaardigd. KEMP te Ambt Delden blijft direct betrokken bij het proces en werkt nauw samen met Van Heteren Weg en Waterbouw, zodat de werkzaamheden op de werklocatie ‘De Bree’ goed blijven verlopen.

Geschreven door
Twentekanaalbentoniet