Testo zet de stap naar de markt van elektrotechnische meetapparatuur en introduceert een serie multimeters, spanningsmeters en stroomtangen. Het gaat om in totaal twaalf producten, waarmee professionals in de installatiemarkt de belangrijkste metingen aan elektrische apparaten en systemen snel en veilig kunnen verrichten. Instrumenten van testo zijn vaak net wat anders dan standaard. Zo vervangen op de digitale multimeters (760-lijn) de functietoetsen de traditionele draaiknop. Automatisch de juiste meetparameters Dit vergroot het bedieningsgemak en de betrouwbaarheid van de metingen, want zo stelt het bedrijf: “Verkeerde instellingen behoren met dit apparaat tot het verleden. Sensoren herkennen automatisch de juiste meetparameters en vervolgens licht de bijhorende functieknop op.” Contactloos stroom meten Ook bij de stroomtangen (770-lijn) zorgt de automatische herkenning van parameters voor betrouwbare metingen. De tangen zijn bij uitstek geschikt voor contactloze stroommetingen in schakelkasten waar de stroomkabels dicht bij elkaar liggen. Contactloos spanning meten Voor de voltmeter (745-lijn) met een bereik van maximaal 1.000 V geldt tevens de mogelijkheid tot contactloos meten. Volgens testo is de meter vooral geschikt voor een snelle eerste meting bij een storing; bij spanning waarschuwt het instrument via een visueel en akoestisch signaal. Om de betrouwbaarheid te vergroten beschikt de spanningsmeter over een bescherming tegen hoogfrequente stoorsignalen. Dagelijkse meettaken De stroom- en spanningsmeters uit de 755-lijn zijn geschikt voor “vrijwel alle dagelijkse meettaken aan elektronische apparaten en systemen”. Het meetinstrument herkent zelfstandig de parameters en laadt vervolgens automatisch de juiste instellingen. De meetapparaten in deze serie beschikken over alle belangrijke basisfuncties voor het meten van spanning, stroom en weerstand. Draaivelden meten De testo 750-serie tot slot bestaat uit spanningsmeters met een volwaardig en multifunctioneel leddisplay, dat kan worden afgelezen vanuit elke positie. De drie modellen voldoen aan de meest recente richtlijnen en beschikken over een veiligheidsspecificatie conform CAT4. Naast de basisfuncties kan er onder meer gemeten worden aan magnetische draaivelden.

Geschreven door