Binnen twee weken begint de haven van Sohar het selectieproces voor een exploitant voor een nieuwe bulk terminal voor bouwstoffen en mineralen met een capaciteit van jaarlijks 6 tot 10 miljoen ton. Via een “request for proposals” wordt bedrijven gevraagd te bieden op een langdurige concessie om de terminal uit te baten. Daarnaast verwerft de uitverkorene ook de lease van een 32 hectare groot terrein voor de opslag van bouwstoffen, mineralen en aanverwante bulkgoederen. Toekenning van de concessie wordt nog voor het eind van het jaar verwacht. Men streeft ernaar om onmiddellijk hierna de terminal op te starten. De bulkterminal vervult een sleutelrol in de realisatie van de visie van Sohar Industrial Port Company (SIPC) om grootschalige industriële investeringen te stimuleren in mijnen, groeves en verwerking van mineralen in de Batinah regio, Oman, waarbij Sohar het internationale draaipunt is voor bulkgoederen. De terminal heeft een waterdiepte van 16 meter en wordt gebouwd als een afzonderlijke uitbreiding van de nu gebouwde diepzeesteiger voor de ertspelletfabriek van Vale. (Zie ook: Supersteiger Sohar krijgt gezicht) Naast de voet van de steiger wordt een terrein met 220 meter lengte aan de waterzijde ontwikkeld voor de behandeling van bouwstoffen, kalksteen, kolen, cement, koperconcentraten, chroomijzersteen en andere minerale metalen. De terminal krijgt een behandelingscapaciteit van 6 tot10 miljoen ton per jaar. SIPC ontwikkelt de steiger. De stuwadoor investeert in de superstructuur, zoals kranen, bulldozers en gebouwen, alsmede een bandensysteem dat de terminal verbindt met het opslagterrein dat iets verder van de kade ligt. Op de beschikbare 32 hectare kan men niet alleen opslaan, maar ook waarde toevoegen door onder andere menging. Daarvoor moet de operateur investeren in silo’s, loodsen, terreinen voor opslag en menginstallaties om te voldoen aan klantspecificaties. Vooruitlopend op de realisatie van de bulkterminal in het eerste kwartaal 2012, heeft SIPC al een bestaande 250 meter lange kade bestemd voor de behandeling van droog massagoed. De stuwadoor heeft ook de beschikking over een direct achterliggend open terrein dat gebruikt kan worden voor tijdelijke opslag, in afwachting van de specifieke opslag verder naar achteren in de haven.