Recentelijk zijn er in Rotterdam 2 Moduflex scheepsbeladingsbalgen in gebruik genomen. Deze V500 worden gebruikt om gedroogd DDGS (Distillers Dried Grain with Solubles) zonder stofemissie in schepen te beladen. De balgen zijn geheel uitgevoerd naar ATEX 137, zone 20 inwendig, zone 22 uitwendig. Iedere balg bestaat uit 17 secties die de een uitgestrekte lengte geven van meer dan 13 meter. Uniek zijn de VF-500 filteruitlopen van de balgen, bestaande uit een uitlaat voor “open belading” ieder uitgerust met 5 zelfstandig functionerende filterunits, met een gecombineerd oppervlak van 35m². Iedere filterunit heeft een eigen filtersectie, persluchttank, ventilator en reinigingsinstallatie. Perslucht voor reiniging wordt via een persluchtslang langs de balg aangevoerd. Om een stofvrije uitstroom van materiaal te garanderen, zijn de uitlopen tevens voorzien van een speciale stofrok. Hiermee wordt stof wat door het vallende materiaal wordt gegenereerd binnen de balg gehouden. De emissie bij deze scheepsbelading is zo beperkt, dat het letterlijk geen stof doet opwaaien! TBMA EUROPE BV voert het volledige Moduflex leveringsprogramma met uitgebreide range balgen, speciaal gericht op het stofvrij verladen van (stofexplosie gevoelige) stortgoederen in schepen, treinen en vrachtwagens.