Bij het zeven of classificeren van zeer fijn materiaal wordt men geconfronteerd met twee problemen: - Poeder dat zich vastzet in de mazen van het zeefdoek, waardoor de capaciteit van de zeef vermindert - Overvloedig stof in de productieruimte Met de WAF poederzeef heeft Rhewum deze beide problemen opgelost. In de WAF zeven combineren de ingenieurs van RHEWUM twee bewegingen die ze ook in ander machines gebruiken: 1.Het zeefdoek wordt van onder direct aangeslagen door slaglatten zoals dit ook bij de WA zeven van RHEWUM het geval is. Dus het zeefdoek gaat op en neer. 2.Tegelijk zorgen twee in tegengestelde richting draaiende motoren voor een lineaire beweging van de zeef ( zoals dit bij een trilgoot het geval is). De lineaire beweging zorgt voor het transport van het poeder over het schuin opgestelde zeefdoek. Doordat het zeefdoek ondertussen heel frequent van onder wordt aangeslagen springen de poederdeeltjes voortdurend op, en worden de deeltjes die zich in de zeefgaatjes zouden vastgezet hebben losgeslagen. Het zeefdoek blijft dus tijdens het hele proces vrij waardoor grote volumes product kunnen verwerkt worden. Door deze combinatie van aandrijving en excitatie kan moeilijk te zeven materiaal (materiaal dat normaal niet op een lineair bewegende zeef kan gezeefd worden) toch met grote volumes geclassificeerd worden. Met andere woorden, de Rhewum waf zeven bereiken bij het classificeren van zeer fijne deeltjes merkelijk betere resultaten dan conventionele lineaire trilzeven. De WAF zeefmachines zijn verkrijgbaar met maximaal 2 zeefdekken. Ze worden op maat van de klant gemaakt en hun hellingsgraad kan volledig afgesteld worden op het te verwerken materiaal. Omdat het zeven van poeders vaak gepaard gaat met veel stof, worden deze machines meestal geleverd met een stofdichte behuizing. Indien nodig kan er ook een stofafzuigsysteem op deze machines worden aangesloten. Hierdoor kunnen de WAF zeefmachines voldoen aan de strengste FDA normen, en kunnen ze in een ATEX zone gebruikt worden.