Het team van Solids Processing (vakblad, website, nieuwsbrief) wenst u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2009. Het afgelopen jaar is uitermate positief geweest, en zeker vanwege de interessante contacten en de blijken van waardering die we ontvingen. We willen hierbij een ieder die heeft bijgedragen aan dit succes: adverteerders, lezers, schrijvers, geïnterviewden, etc. hartelijk danken. We hopen dat we in 2009 deze prettige relatie kunnen voortzetten.