Pakistaanse opdrachten voor explosiebeveiliging

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Pakistaanse opdrachten voor explosiebeveiliging

Onlangs heeft VDL Industrial Products de levering afgerond voor de beveiliging van sproeidroger productielijnen op twee locaties in Pakistan.

Wanneer een product dat zich in een dergelijke droger afzet en samenklontert, kan het tot zelfontbranding komen door de zogenaamde Maillard reactie. De temperatuur in het smeulnest loopt daarbij dusdanig op dat het een van binnenuit gloeiende ontsteekbron vormt in het droogproces. Wanneer deze uiteenvalt, kan dat bijvoorbeeld in het fluidbed een stofexplosie veroorzaken. Door de onvolledige verbranding van een smeulnest komt CO vrij dat, ondanks de grote luchtdebiet in sproeidrogers, door een geavanceerde CO detectie kan worden opgespoord. Deze nemen uit de ingangs- en uitgangslucht een monster waarbij de verschilwaarde in CO een basis vormt voor een alarm en aanvullende maatregelen. Hiertoe zijn twee ATEX Acom CO detectiesystemen geleverd die een onderdeel vormen van preventieve maatregelen ter voorkoming van ontsteekbronnen.

Voor de constructieve beveiliging van de processen zijn Atex Explosionsschutz suppressiesystemen geleverd die de verschillende volumes (droogkamer, fluidised bed en filter) onderdrukken en explosietechnisch van elkaar ontkoppelen. Geavanceerde dynamische drukdetecties meten de oplopende druk als gevolg van een beginnende explosie en activeren razendsnel de strategisch gepositioneerde blusmiddelhouders. Hiermee is in geval van een onverhoopte explosie het personeel veilig omdat de gereduceerde explosiedruk binnen de bouwsterkte van het equipment blijft.

Geschreven door

Logo van:Pakistaanse opdrachten voor explosiebeveiliging

VDL Industrial Products b.v.

VDL Industrial Products is actief op het gebied van verkoop en service van componenten voor afzuiginstallaties en stortgoedbehandeling zoals modulaire buissystemen, roterende sluizen, ventilatoren, cyclonen, wissel- en vlinderkleppen en triltransporteurs.... Lees meer