Regelmatig publiceert NEN internationale (ISO) en Europese (EN) normen op het gebied van landbouw en levensmiddelen. Dit overzicht toont de normen die recent zijn gepubliceerd in de agrofoodsector. Deze normen behoren tot de werkprogramma’s van de Nederlandse normcommissies, vallend binnen het cluster Landbouw & Levensmiddelen. De normcommissies worden begeleid door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. NEN heeft een faciliterende rol. Normen zijn afspraken die belanghebbende partijen maken over een product, dienst of systeem en normalisatie is het proces om tot een norm te komen. NEN beheert en publiceert een omvangrijke collectie van duizenden internationale en nationale normen. Door zijn lidmaatschap op Europees en mondiaal niveau heeft NEN een centrale positie in het web van internationale normalisatie. Klik op de externe link voor het overzicht (pdf).