Daar waar poeders getransporteerd, gemengd en gedroogd worden, zijn filterinstallaties in gebruik. Voor bijvoorbeeld droogtorens is veel lucht nodig met daarbij de nodige luchtfilters. Lampe heeft een systeem ontwikkeld waarmee het beheer en de controle over de filterinstallaties wordt vastgelegd. Gedurende de filter wisselingen kan er geoptimaliseerd worden, bijv. in standaardisatie van filters, wat leidt tot minder filters op voorraad, maar ook in de optimalisatie van reinigingsinstellingen en verlenging van de standtijden van het filtermedium. Voordat de filterposities in het systeem kunnen worden vastgelegd, voert Lampe een gedetailleerde inventarisatie uit van de filterkasten, locaties, filtermedia en andere onderhoudsartikelen: V-snaren, reinigingsventielen, membranen e.d. Na verwerking van deze gegevens in de filterdatabase, is deze op afstand door de klant realtime in te zien. Ook inspectierapporten, acties voor onderhoud of optimalisatie zijn inzichtelijk. Een goed beheer zal leiden tot kostenreductie en standtijdoptimalisatie.

Geschreven door