Onderhoud stoffilters: stappenplan om problemen op te lossen

icon.highlightedarticle.dark Filters
Laatste wijziging: 29 september 2023
Controle van een silofilter
Controle van een silofilter | Foto: Lampe

Drie veel voorkomende problemen met stoffilterkasten zijn op te lossen door de volgende stappenplannen te doorlopen.

tk1

Stofafscheider zuigt onvoldoende af

Onvoldoende afzuiging wordt veroorzaakt door een te laag luchtvolume bij het afzuigpunt. Om erachter te komen waar dit aan ligt en het probleem op te lossen, doorloop je het volgende stappenplan. Controleer achtereenvolgens:

1 Drukval over het filter

Voor de meeste filters is een verschildruk van 800-1200 PA (8-12mbar) gebruikelijk. Is de gemeten drukval aanzienlijk hoger (≥ 1400Pa), dan duidt dit op een probleem met de filterzakken of de filterreiniging.

2 Reiniging

Onvoldoende (perslucht)reiniging leidt tot een hogere drukval met als gevolg minder luchtvolume. Controleer aansturing en membraankleppen van de puls-reiniging en herstel zo nodig. Als de persluchtreiniging weer goed functioneert moet het filter vrijgemaakt worden. De filterzakken moeten ca. 15 minuten offline, met uitgeschakelde ventilator, gereinigd worden. Blijft de drukval hoog dan moeten de filters vervangen worden.

3 Filterzakken

Als de reiniging goed werkt, maar de drukval over de filters te hoog (>1400 Pa) blijft, dan kunnen de filterzakken of -mappen verzadigd zijn. Het verzadigen van filterdoek is normaal en is afhankelijk van het proces en de filterreiniging. Als het filterdoek zo ver verzadigd is dat de drukval te hoog wordt, dan is de standtijd bereikt en moeten de filters vervangen worden. De vraag is dan natuurlijk wel of de standtijd acceptabel is.

Daarnaast kan het filteroppervlak zijn dichtgeslagen doordat de opgebouwde stofkoek niet meer loskomt van het filterdoek. Hier kunnen diverse oorzaken zijn zoals plakkerigheid of vocht. Ook in dit geval moeten de filters worden vervangen.

Analyse van het naaldvilt kan in beide gevallen duidelijk maken wat er met het naaldvilt gebeurd is. Op basis daarvan kan gekozen worden voor een ander filtermedium met een andere oppervlaktebehandeling of voor het wijzigen van procesparameters. De instellingen van de persluchtreiniging zoals druk, pulstijd en openingstijd van het ventiel hebben veel invloed op de werking van een stoffilter.

Vastzittende stofkoek op filtermap (onvoldoende afzuiging 3)
Vastzittende stofkoek op filtermap (onvoldoende afzuiging 3) | foto:Lampe
“Is de waaier in slechte staat of wordt er valse lucht aangezogen?”

4 Afzuigventilator

Als de drukval over het filter in orde is, maar er toch te weinig stof afgezogen wordt, dan kan dat aan de afzuigventilator liggen. De waaier kan in slechte staat verkeren of er wordt valse lucht aangezogen. De ventilator moet getest worden op drukval en stroming en indien nodig gereviseerd of vervangen.

5 Kanalen

Is de ventilator in orde, maar het probleem nog steeds niet opgelost, dan moet de rest van het systeem geïnspecteerd worden. De kanalen kunnen bijvoorbeeld verstopt zijn door neergeslagen stof. Of aansluitingen kunnen lekken of kleppen dicht staan. Inspecteer het leidingwerk en verhelp problemen.

Lekkagesporen onder afdichting (stofdoorslag 1b)
Lekkagesporen onder afdichting (stofdoorslag 1b) | foto:Lampe
tk2

Stofafscheider zuigt te hard

Stofafzuigers die met een te hoog volume werken zuigen te veel product op. De stofafzuiger raakt overbelast en waardevol product wordt opgezogen. Bovendien kost extra luchtvolume extra stroom en kost dus extra geld. Los het probleem als volgt op:

1 Drukval over het filter controleren

In het proces van filterkast, ventilator, leidingen en afzuigmond is de filterkast de variabele. Meet daarom eerst de weerstand over de filterkast. Is deze ruim lager dan 1000 Pa (10mbar) dan is de weerstand over het totale systeem te laag en wordt er meer lucht getransporteerd.

Mogelijk wordt het filter te vaak afgereinigd, waardoor er geen stofkoek ontstaat. Door de pulsfrequentie langer in te stellen loopt de drukval over het filter weer op. Er kan ook sprake zijn van een lekkage in de filterkast waardoor de drukval over de filterzakken laag blijft. Controleer de schone zijde van de filterkast of het uitgangskanaal op stofdoorslag.

2 Pas de ventilatorsnelheid aan

Als de ventilator harder draait dan nodig, trekt hij te veel lucht door het systeem. Dit kan met inregelen te maken hebben. Breng het toerental naar de ontwerpcondities.

Toevoeren van lektestpoeder aan filterinstallatie (stofdoorslag 1c)
Toevoeren van lektestpoeder aan filterinstallatie (stofdoorslag 1c) | foto:Lampe
tk3

Stofdoorslag

Via de uitlaat komt stof in de werkomgeving of buitenlucht. Dit is onwenselijk, want het brengt de gezondheid van medewerkers of het milieu in gevaar. Los de stoflekkage als volgt op:

1 Controleer de schone zijde van het filter

Analyseer het soort stofdoorslag om de oorzaak te achterhalen.

a

Is de hele schone zijde gelijkmatig vervuild met een fijne stoflaag, dan wijst dit meestal op stofdoorslag door het filtermedium naar de binnenzijde en betekent dat het einde van de standtijd is bereikt. Bepalend voor deze standtijd is deeltjesgrootte en vorm in combinatie met de doekbelasting.

De doekbelasting is de snelheid van de lucht door het filtermedium uitgedrukt in m³/m²/min. Bij een te hoge doekbelasting verzadigt het filtermedium snel. Een eenvoudige meting en berekening kan hierover uitsluitsel geven.

b

Is de schone zijde plaatselijk vervuild met sporen in de stoflaag, dan wijst dit op lekkage langs de pakking van de filters. Als bijvoorbeeld een viltkraag of snapring onvoldoende afdicht, ontsnapt er lucht en transporteert stof naar de schone zijde. Hierbij zal de luchtstraal plaatselijk de montageplaat schoonblazen.

c

Is de schone zijde plaatselijk vervuild en ligt de montageplaat vol stof, dan is de filterzak waarschijnlijk lek. Analyse van de filterzak kan meer zeggen over de oorzaak. Het filtermedium kan mechanisch, chemisch of thermisch aangetast zijn.

Kleine lekkages zijn op te sporen met lektestpoeder in combinatie met een UV-lamp. Het lektestpoeder heeft een fluorescerende kleur en wordt bij de inlaat van het filter gedoseerd.

De reiniging is uitgeschakeld en het poeder krijgt de tijd om gelijkmatig in het filter te verdelen. Daarna wordt het filter uitgeschakeld en met een UV-lamp wordt de schone zijde bekeken. De kleinste lekkages zijn direct zichtbaar en aan de hand daarvan kunnen de problemen worden opgelost.

Meer over filters

Filters slimmer reinigen icon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark