Onafhankelijke ­emissiemeting via ­satelliet

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Onafhankelijke ­emissiemeting via ­satelliet

Amsterdam, Nederland | Het Nederlandse ruimtetechbedrijf Caeli gaat voor het Zwitserse UBS, de grootste zakenbank ter wereld, met satellietgegevens de CO2- en methaanuitstoot van grote bedrijven onder diens klanten in kaart te brengen. Het gaat om energiecentrales, kolenmijnen, staalfabrieken en bedrijven in de kunstmest- en petrochemische industrie die relatief veel broeikasgassen uitstoten en bovengemiddeld bijdragen aan de opwarming van de aarde. Blijven ze dat doen, dan zouden ze minder waard kunnen worden voor banken en andere beleggers.

Door samen te werken met Caeli is de bank niet langer uitsluitend afhankelijk van de klimaatrapportages van bedrijven zelf, en kan het emissies direct meten op basis van geanalyseerde satellietdata. Nu moet UBS het doen met verouderde data uit milieurapportages. De materie wordt daarmee ook transparanter. Organisaties die op de ene plek vergroenen en op de andere plek niets doen of meer uitstoten, kunnen dit niet meer boekhoudkundig verhullen in hun jaarverslagen. Caeli put uit data van het door KNMI en TNO ontwikkelde meetinstrument TROPOMI aan boord van de Europese aardobservatiesatelliet Copernicus en van infraroodmeter IASI op weersatelliet MetOP. Beide instrumenten meten gassen in de atmosfeer die Caeli tot op de hectare nauwkeurig kan berekenen.

Het bedrijf laat op satellietgegevens bepaalde algoritmes los om de uitstoot van verschillende gassen wereldwijd in kaart te brengen. Dit gaat van kooldioxide tot methaan en van ammoniak tot stikstofdioxide. Hoe goed die berekeningen zijn, bleek tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer op 3 november 2022 waarop een kaart met stikstofmetingen van Caeli gepresenteerd werd, die volgens de onderneming veel nauwkeuriger bleken dan die van de reguliere grondmeetstations.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark