Tijdens de Tech-Tours met thema `Solids Processing` demonstreert Brabender Technologie, haar nieuwe On-Line programma voor automatische selectie van de optimale doseerinstallatie. Na ingeven van de relevante basisgegevens, bepaalt „FeederScout“ de optimale en meest geschikte doseerder na overweging van zowel technische geschiktheid als rentabiliteit. „FeederScout“ is gebaseerd een uitgebreid gegevensbestand van bijna 15.000 testrapporten. Tijdens de Tech-Tours met thema `Productie-flexibiliteit` demonstreert Brabender Technologie de Flexwall®Plus-doseerunit in “Easy-Change” design met uitwisselbare doseermodules. Doseerunits vragen bij receptuurwissel de noodzakelijke reiniging- en ombouwtijd, ten koste van de productiecapaciteit. Voor deze situatie biedt de Flexwall®Plus “Easy-Change”-variant, met flexibele trog en massagepaddles, een doeltreffende oplossing. Bij dit model zijn flexibele trog, doseerschroef, uitlooppijp en behuizing als één wisselmodule uitgevoerd en te ontkoppelen van het chassis met daarop de weeginrichting, aandrijving en activering met massagepaddles. Hiermee wordt het economisch haalbaar om meerdere wisselmodules met verschillende grondstoffen op voorraad te houden, in tegenstelling tot complete doseerunits. Zonodig kan elke wisselmodule aangepast worden voor andere capaciteiten of grondstoffen door het uitwisselen van doseerschroeven. Hiervoor zijn een veelvoud aan enkel- en dubbelschroeven verkrijgbaar.