Nieuwe Tribo-elektrische sensor voor emissiebewaking en stofdetectie

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Nieuwe Tribo-elektrische sensor voor emissiebewaking en stofdetectie

Vanwege de voortgaande aanscherping van milieueisen is het operationeel houden van een moderne stofafscheider/ filterinstallatie zonder permanente emissiebewaking bijna niet meer denkbaar. Hét nadeel bij veel bewakingssystemen is de gevoeligheid ervan voor vervuiling en de hiermee gepaard gaande kosten voor instandhouding. Fiktech levert Tribo-elektrische sensoren die nauwkeurig zijn, robuust, eenvoudig in montage en onderhoud, én betaalbaar!

Kenmerken en voordelen Tribo-elektrische sensor FRE06
– Emissiemeting en filterbewaking in één instrument.
– Vermijding van zichtbare uitstoot van stofdeeltjes.
– Eenvoudige controle van stofafscheiders: Doorslag van filterelementen en detectie van defecte membraankleppen
– Robuust, betrouwbaar, nauwkeurig.
– Minimaal onderhoud nodig, eenvoudige inspectie en reiniging.
– Gepland in plaats van correctief onderhoud van stofafscheiders.
– Vermijding van verliezen van (kostbaar) stof.
– Geschikt voor zowel eenvoudige als complexe filterbewakingssystemen.
– Géén spoellucht benodigd, zoals bij optische systemen.
– Lage kosten voor aanschaf, montage en instandhouding.
– Zeer geschikt voor montage in bestaande afzuiginstallaties.
– Leverbaar voor ATEX-zone 21 /22 omgevingen.

Geschreven door

Fiktech B.V. - Productieoptimalisatie

Productieoptimalisatie, Luchtmessen & Vortex Schakelkast Koelers: FIKTECH – Fikkers Industriële Knowhow & Techniek – heeft ruim 40 jaar ervaring in het oplossen van technische problemen in praktisch alle industrieën. FIKTECH... Lees meer