Mobiele meetopstelling voor nieuwe filterinstallatie PWN te Andijk

icon.highlightedarticle.dark Filtertechnologie
62 bekeken 7 februari 2024
Filterstraat met aandrijfstations
Filterstraat met aandrijfstations | Foto: KEMP BV

Met de toename van het gebruik van drinkwater en de grotere pieken van de afname ervan, heeft Provinciale Waterleidingmaatschappij Noord-Holland (PWN), besloten tot een uitbreiding van de bestaande twee filterstraten in Andijk met een derde en sterk gemoderniseerde filterstraat.

Kemp heeft hiervoor eind januari 2023 de opdracht ontvangen voor de turnkey levering van de bijhorende koolstof filterbed hoogtemeting.

De bestaande filterstraten zijn al voorzien van dergelijke hoogtemetingen. Het ontwerp moest echter geheel worden herzien vanwege de strengere hygiënevoorschriften.
Verder zijn in het technische bestek hogere eisen gesteld aan de nauwkeurigheid.

Op basis hiervan heeft Kemp een voorontwerp gemaakt dat eind vorig jaar is goedgekeurd.
Het principe is gebaseerd op één enkel peillood systeem (MBA369) voor het meten van de hoogte van het zich onder water bevindende filterbed met actieve kool.

Normaal staat de meetopstelling ‘geparkeerd’ net buiten de filterstraat.
Indien een filterbedhoogte gemeten moet worden dan wordt de meetopstelling naar het geselecteerde bed gereden. Daar aangekomen kan de operator een meting uitvoeren. Dit kan naar behoefte worden herhaald.

Als de meting is afgerond wordt de meetopstelling weer naar de startpositie gereden.
Per filterstraat zijn er twaalf filterbedden aanwezig die met deze meetopstelling kunnen worden gemeten. De nieuwe meetopstelling meet het niveau met een nauwkeurigheid van 5 millimeter, waar deze eerder 100 millimeter was.

De opdracht

Levering van het railsysteem, volledig uitgevoerd in rvs 316, met enorme spoed te laten produceren en monteren.

De reden hiervoor is dat PWN op 1 april 2023 start met het vullen van de filters en er vanaf dat moment geen werkzaamheden in de directe nabijheid van de filterbaden meer mogen plaatsvinden vanwege hygiënische eisen.

De levering van het meetsysteem, inclusief de besturing, zal in de loop van dit (voor)jaar plaatsvinden. Pas als het nieuwe filter volledig in bedrijf is gesteld en uitgebreid is getest, zullen de twee bestaande filters ook worden gemoderniseerd.

Geschreven door

KEMP BV

Het motto van technisch adviesbureau KEMP is ‘van plan tot productie’. Maar het is de klant die bepaalt of een project vanaf het begin tot het eind wordt begeleid. KEMP kan, als ervaren allrounder in engineering, maintenance en projectmanagement, de klant in alle fasen bijstaan. KEMP is verder vertegenwoordiger van: MBA, ALVIBRA, WAM, OLIVIBRA en SMB. Kunnen wij u ondersteunen, dan doen wij dat graag. Lees meer