Mammoetsilo`s, kenmerken en toepassing

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Mammoetsilo`s, kenmerken en toepassing

Mammoetsilo`s worden toegepast voor de grootschalige opslag van zowel vrijstromende als cohesieve bulkgoederen. Het grote voordeel van dit gesloten type opslag ten opzichte van alternatieven als vrije opslag in stockpiles, is dat zowel de invloed op het opslaggoed vanuit de omgeving (vervuiling, nat worden, uitdroging etc.) als de invloed op de omgeving (stofproblemen, grondwatervervuiling etc.) niet of nauwelijks meer optreden.

Mammoetsilo`s worden meestal als platbodemsilo uitgevoerd, met diameters van 10 tot 60m, en opslagcapaciteiten van 10.000 tot 100.000 m3. Door de grote dwarsafmetingen en de vlakke bodem zal in een dergelijke silo geen natuurlijk verticaal stromingspatroon ontstaan bij het onttrekken van materiaal. Er zullen zowel bij het vullen als het legen mechanische hulpmiddelen nodig zijn om het materiaal te laten bewegen. Bij het vullen zal voor het verdelen van het materiaal over de doorsnede meestal gebruik worden gemaakt van horizontale schrapers of schroeven die het materiaal over het oppervlak verdelen.

Daar de uitstroming gewoonlijk via een centrale uitstroomopening plaats vindt, kunnen dezelfde schrapers of schroeven worden gebruikt om het materiaal weer naar het centrum te transporteren. Bij vrijstromende materialen zal het materiaal in het centrum zonder verdere hulpmiddelen naar de uitstroomopening kunnen stromen. Bij meer cohesieve materialen gaat dit niet meer en zal een kunstmatig stromingskanaal moeten worden gecreëerd. Dit kan bij voorbeeld plaats vinden door in het centrum van de silo een verticale kolom aan te brengen die is opgebouwd uit horizontale schijven. Tussen de schijven moet dan voldoende ruimte zijn om het materiaal met behulp van de schroeven of schrapers de kolom in te duwen.

Het zal duidelijk zijn dat in een mammoetsilo geen sprake is van een first-in first-out stroming. Normaal gesproken komt de laatste vulling er weer als eerste uit. Doordat het materiaal zowel bij het invullen als het reclaimen mechanisch wordt getransporteerd, werkt een dergelijk systeem min of meer batchgewijs. Er zal per batch dan ook nauwelijks ontmenging optreden, maar er treedt ook geen menging met andere batches op. Een zekere mate van batchmenging kan alleen worden bereikt door op meerdere plaatsen en hoogtes te reclaimen.
Producten waarvoor dit soort grootschalige opslag met succes wordt toegepast zijn onder andere campagneproducten als aardappelmeel, maar ook steenkool, vliegas, gips en biomassa.

Omdat door de grote opslagcapaciteit ook de opslagtijd vaak lang is, kan dit voor sommige materialen een bezwaar zijn door kans op bederf en veroudering etc. Omdat het bij mammoetsilo`s echter om gesloten systemen gaat, is het in principe mogelijk om in dit soort gevallen het klimaat in de silo te beïnvloeden qua vocht, temperatuur etc. Eventueel kan zelfs een beschermende atmosfeer worden aangebracht.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark