De Machevo & Bulk Vereniging bestaat dit jaar een halve eeuw. Op donderdag 12 november 2009 wordt de 50e verjaardag van de vereniging gevierd en vindt ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De leden van de vereniging zijn leveranciers, producenten en exposanten van procesinstallaties en procesapparatuur in de (petro)chemische, voedingsmiddelen en farmaceutische industrie. De vereniging bevindt sinds haar oprichting op 1 april 1959, wellicht in de meest turbulente fase van haar bestaan. Ze heeft zich als doel gesteld niet meer expliciet een exposantenvereniging te zijn, maar een business- en marketingvereniging die toegevoegde waarde levert aan haar leden. Dit door een actieve en ondersteunende rol te spelen bij het versterken en vergroten van de marktpositie van haar leden. Om persoonlijke redenen hebben Peter van ’t Sant (Van Wijk & Boerma Pompen) en Cor Berkhout (Vision Engineers) hun functie in het bestuur neergelegd. Het bestuur betreurt dit, maar heeft begrip voor hun keuze. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 november aanstaande zullen beide heren, voor hun jarenlange inzet en grote mate van betrokkenheid, een blijk van dank ontvangen van het bestuur. Als nieuw bestuurslid is de heer Chris van der Lande van Van Beek BV uit Drunen aangedragen en hij is bereid gevonden om opnieuw in het bestuur plaats te nemen. De koerswijziging is in volle gang en de verschillende werkgroepen vanuit de leden, professionals en het bestuur brengen deze tot stand. De Machevo & Bulk Vereniging ‘nieuwe stijl’ zal zich tijdens de door VNU Exhibitions georganiseerde vakbeurs ‘Industrial Processing’ in oktober 2010 presenteren.