Lysair ontstoft een steengroeve

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Lysair ontstoft een steengroeve
Article image of: Lysair ontstoft een steengroeve
Article image of: Lysair ontstoft een steengroeve
Article image of: Lysair ontstoft een steengroeve

Veel industriële bedrijven investeren in ontstoffing omwille van aangescherpte milieu-eisen. Bij sommige bedrijven spelen ook andere motieven mee, zoals de voordelen van een adequate stofbeheersing voor de werkomgeving van procesoperators en een rendementsverbetering van het productieproces. Een voorbeeld van een sector waar al deze factoren meetellen, zijn steengroeven.

De winning van grondstoffen in een steengroeve verloopt via een proces van breken, uitzeven, transport en opslag, waarbij veel stof vrijkomt. Tot voor kort werd vaak geen actie ondernomen om deze stofproductie in te perken. Een voorname reden was dat dit niet strikt was vereist, maar evenzeer het ontbreken van technisch aanvaardbare oplossingen die ook op langere termijn zouden standhouden. Dit laatste bezwaar geldt echter niet meer, nu Lysair voor deze toepassing een betrouwbaar, efficiënt en rendabel ontstoffingssysteem heeft ontwikkeld. Het systeem is inmiddels operationeel in een Franse steengroeve, in de buurt van Boulogne sur Mer.

Samenwerking
Lysair heeft de ontstoffingsinstallatie ontwikkeld in intensief overleg met de klant. “Een nauwe samenwerking is cruciaal voor het realiseren van een succesvolle oplossing”, aldus Alex Vanwolleghem, managing director van de Lysair Group. “Deze samenspraak levert ons een duidelijk beeld van de eisen van de klant en omgekeerd krijgt de klant greep op de hoedanigheid van de installaties, op basis van onze expertise. Zo is veel aandacht besteedt aan de stofcaptatiepunten, maar ook aan de slijtvastheid van de installatie, gezien de abrasieve eigenschappen van het af te vangen stof.” Na validatie van het ontwerp is de hele installatie (leidingwerk, filters, ventilatoren, enz.) door Lysair in de eigen werkplaats op maat gebouwd.

geschreven door

Lysair nv

De LYSAIR GROUP bestaat uit 3 business units: LYSAIR ontwikkelt en vervaardigt installaties voor industriële ontstoffing, pneumatisch transport en rookgaswassing. KONODI verzorgt het op maat bouwen van machines, robotten en... Lees meer

We gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer