Het door SPS | Solids Process Solutions ontwikkelde programma selecteert geschikte feeder-type(s) en -grootte(s) op basis van in te geven procesgegevens van de doseertoepassing. Dit is geheel zelfstandig in te voeren op ieder gewenst moment. Uitbreiding FeederSelect® 2.0 voor bepalen feedergrootte. In college 12, dat binnenkort wordt vrijgegeven, meer uitleg over deze mogelijkheid om nu ook de feedergrootte te bepalen. FeederSelect® 2.0 is kosteloos aan te vragen.

Rekenmodulefeeders