Dinnissen Process Technology heeft deze maand de nieuwe ISO 45001 certificering ontvangen van een onafhankelijk certificeringsinstituut. ISO 45001 is de vervanger van de voormalige OHSAS 18001 certificering, en is ’s werelds meest erkende norm voor arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid. Hiermee laat het bedrijf zien dat het zich bezig houdt met beleid, structuur en planvorming op het gebied van gezond en veilig werken (G&VW). Deze bedrijfscertificering toont aan dat de organisatie werkt volgens de algemeen geldende veiligheidsprocedures en dat haar medewerkers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 Dinnissen voldoet aan alle wettelijke eisen, convenanten en richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Om een betrouwbare partner te zijn voor al onze relaties gaat het bedrijf echter nog een stap verder. Om dit aantoonbaar te maken en dit te borgen binnen de organisatie heeft Dinnissen gekozen voor een integrale certificatie van ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 45001 (veiligheid en gezondheid).

ISO 45001