Innovatieve ZS-B MEGAfeed Side Feeder maakt recycling van plastic aanzienlijk zuiniger

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
47 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Innovatieve ZS-B MEGAfeed Side Feeder maakt recycling van plastic aanzienlijk zuiniger

Baanbrekende nieuwe ontwikkeling voor recycling van kunststofvezels en vlokken

Met als doel het recycleren van lichtgewicht, hoogvolume vezel- en vlokrecyclaat zuiniger en in sommige gevallen zelfs gewoon mogelijk te maken, heeft Coperion een nieuwe versie van zijn ZS-B Side Feeder ontwikkeld. Met behulp van de innovatieve ZS-B MEGAfeed kan kunststofrecyclaat met een stortgewicht van minder dan 200 kg/m³, lang beschouwd als een beperkte opname en dus niet de moeite waard om te recycleren, betrouwbaar in grote hoeveelheden in Coperion’s ZSK dubbelschroefextruder worden ingebracht en dus worden gerecycled en gecompoundeerd.

Het nieuwe ontwerp van de ZS-B zijaanvoer maakt het mogelijk om zeer hoge hoeveelheden vezels en vlokken te voeren, zoals PA, PE, PET en PP. Als gevolg hiervan kan de hoge capaciteit van de ZSK dubbelschroefextruder volledig worden benut wanneer de ZS-B MEGAfeed wordt gebruikt. Er worden zeer hoge doorvoersnelheden bereikt bij zowel mechanische als chemische recycling van post-industrieel en post-consumer afval.

Verhoogde doorvoer in aantallen
Met een ZSK 58 Mc18 dubbelschroefextruder wordt de doorvoer en daarmee het potentieel van de nieuwe ZS-B MEGAfeed heel duidelijk. Bij het recycleren van PA-vezels met een stortdichtheid van ~40-50 kg/m³ werden voorheen met conventionele apparatuur doorvoersnelheden van 70 kg/h bereikt. Toen de PA-vezels met behulp van de ZS-B MEGAfeed in de ZSK-extruder werden gevoerd, nam de doorvoer ongeveer veertien keer toe tot 1.000 kg/u. Vergelijkbare resultaten werden behaald bij het recycleren van koolstofvezels; in dit geval steeg de doorvoer van 50 kg/u naar 2500 kg/u met de ZS-B MEGAfeed. Bij het recycleren van PCR (Post-Consumer Recycled) vlokken steeg de doorvoer van 50 kg/u naar 700 kg/u, en van 80 kg/u naar 1.300 kg/u met meerlaagse filmvlokken.

Sleutel tot economisch recycleren van een grote verscheidenheid aan kunststoffen
Kunststoffen die voorheen als niet recyclebaar werden beschouwd, worden een waardevolle grondstof met de nieuwe Coperion ZS-B MEGAfeed. Zo kunnen bijvoorbeeld PCR-vlokken of recyclaat uit met koolstofvezel versterkte kunststoffen nu met hoge voedingssnelheden in de ZSK-extruder worden ingevoerd en economisch worden gerecycled.
In het geval van mechanische upcycling worden stroomopwaartse processen die nodig zijn voor compounding, zoals verdichten, smelten en agglomereren, volledig geëlimineerd met behulp van de ZS-B MEGAfeed-technologie. In dit recyclingproces kunnen vlokken en vezels direct in de ZSK-extruder worden gevoerd, waar ze in één stap worden gesmolten, gecompoundeerd, gedevolatiliseerd en gefilterd. Hierdoor dalen zowel de investeringskosten als het energieverbruik. Het productieproces wordt aanzienlijk efficiënter. Bovendien wordt de thermische productstress verminderd en neemt de kwaliteit van het recyclaat toe.

Ook bij het recycleren van PET is de voedingssnelheid geen beperkende factor meer. Met de ZS-B MEGAfeed kunnen PET-vlokken en -vezels in grote hoeveelheden zonder voordrogen of kristalliseren in de ZSK dubbelschroefextruder worden ingevoerd, waar ze met de hoogste mate van winstgevendheid kunnen worden verwerkt.
De ZS-B MEGAfeed kan ook grote hoeveelheden post-consumer afval voeden, wat een aanzienlijke waarde toevoegt aan het chemische recyclingproces met de ZSK’s. De doorvoersnelheden van ZSK zijn zeer hoog met de ZS-B MEGAfeed. Het voorverwarmen van het recyclaat via mechanische energietoevoer van de dubbele schroeven wordt zo nog voordeliger voor verdere verwerking in de reactor.
Bestaande Coperion-extruders kunnen achteraf worden uitgerust met ZS-B MEGAfeed-technologie om hun spectrum aan toepassingen aanzienlijk uit te breiden en hun doorvoersnelheden te verhogen.

Marina Matta, teamleider Process Technology Engineering Plastics bij Coperion, is enthousiast over de nieuwste ontwikkeling van Coperion: “We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe ZS-B MEGAfeed een voortrekkersrol zal spelen op het gebied van kunststofrecycling. Vooral kunststofvezels, die in steeds grotere hoeveelheden uit textiel gemaakt zullen zijn, werden tot nu toe altijd als nauwelijks recyclebaar beschouwd. Met de ZS-B MEGAfeed is dit nu mogelijk. Er kan veel meer plastic afval worden gerecycled – en veel efficiënter. Voor de kunststofindustrie is de ZS-B MEGAfeed weer een stap voorwaarts op weg naar een circulaire economie en daar zijn we erg trots op.”

Geschreven door

Logo van:Innovatieve ZS-B MEGAfeed Side Feeder maakt recycling van plastic aanzienlijk zuiniger

Coperion NV

Coperion N.V. is een 100 % dochter van Coperion GmbH, de wereldwijde markt- en technologieleider voor compounderen, extruderen, materials handling, gravimetrisch doseren en bijbehorende service. Coperion is uw partner in... Lees meer