Hoeveel risico loop je op gevaar? En kun je dat meestal voorkomen?

101 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Hoeveel risico loop je op gevaar? En kun je dat meestal voorkomen?

Wat is het verschil tussen gevaar en risico?
Gevaar en risico zijn twee begrippen die een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de veiligheid van stoffen en machines. Gevaar gaat over de schade die stoffen of machines kunnen toebrengen.

Niet iedere stof of machine is even gevaarlijk. Van alle stoffen kun je vaststellen hoe gevaarlijk ze zijn voor de gezondheid. Bij machines kun je beoordelen wat hem gevaarlijk maakt.
Maar hoe waarschijnlijk is het dat het gevaar werkelijkheid wordt? Dat is wat we met risico bedoelen. Daarbij is een derde begrip van belang: de blootstelling. Het risico is afhankelijk van de blootstelling. Hoeveel van de stof komt er op of in je lichaam en is het bij de machine mogelijk om in de buurt te komen van bijv. dat gevaarlijke mes. Is dat hoog, dan is het risico groter en is dat weinig, dan is het risico kleiner. Om te zien wat het risico is, bepaal je dus hoe gevaarlijk de stof of machine is en kijk je ook naar de blootstelling.

Een makkelijk voorbeeld van het verschil tussen gevaar en risico.
Het risico om door een spin die in Australië leeft gebeten te worden is klein wanneer je in Nederland woont.
De spin blijft wel een gevaar omdat hij dodelijk kan zijn. In Nederland loop je weinig kans/risico dat je gebeten wordt door deze spin.

Lees meer icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Hoeveel risico loop je op gevaar? En kun je dat meestal voorkomen?

Inrato International

Inrato International biedt een totaaloplossing voor uw veiligheidsvraagstuk. Wij zijn specialist in veiligheid rondom allerlei soorten machines, CE-markering van nieuwe en aanpassingen aan bestaande machines. Uitvoer van Risico Inventarisatie (RI&E)... Lees meer