Hoe selecteer je de juiste appendage voor een systeem?

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
140 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Hoe selecteer je de juiste appendage voor een systeem?

Een appendage is een belangrijk onderdeel van een installatie en waarborgt de veiligheid, sluit af en houdt de druk in de installatie constant. Op deze manier blijft de installatie in productie en worden onveilige situaties voor de omgeving voorkomen. Elke industrie heeft zijn eigen kenmerken en hetzelfde geldt voor een installatie en haar toepassing. Er zijn veel zaken om rekening mee te houden én er staat veel op het spel. In dit artikel leggen we uit hoe je een goede keuze maakt.

Elke branche heeft haar eigen kenmerken
Ron van de Weerd, directeur VCC BV en A.S.E. Repair BV, legt uit: “Voor elke branche hebben wij specifieke appendages geselecteerd die optimaal presteren onder de geldende omstandigheden en welke voldoen aan de kwaliteit- en veiligheidseisen. In de cryogene branche wordt bijvoorbeeld gewerkt met koude stoffen zoals stikstof (tot -196°C), waterstof (tot -253°C), helium (-268,8°C) en LNG (-162°C). Terwijl in de stoomindustrie juist met hele hoge temperaturen gewerkt wordt, wat weer andere eisen met zich meebrengt. Binnen de medische-, farmaceutische- en voedingsindustrie gelden bijvoorbeeld strenge kwaliteitseisen rondom de gevaarlijke stoffen en decontaminatie waarmee gewerkt wordt”.

De juiste appendage in een nieuwe installatie
Zodra er sprake is van een nieuw project is het raadzaam om in de ontwerpfase goed na te denken over het type appendage, het aantal en met name ook de positionering van de veiligheid. Ron: “Breng vooraf duidelijk in kaart aan welke eisen een appendage moet voldoen, hierdoor kunt u de juiste keuze maken in het type appendage. Let er daarbij ook op om in het ontwerp genoeg ruimte in te bouwen voor de appendages. De service monteurs moeten er tijdens het onderhoud ook goed bij kunnen”.

Hoe kies je de juiste appendage voor een installatie?
VCC BV heeft acht productcategorieën gedefinieerd met ieder zijn eigen specificaties. Elke appendage heeft eigen mogelijkheden, kwaliteiten en eisen waar het product aan voldoet.

Veiligheidskleppen
Een veiligheidsklep heeft als doel om de druk in het proces te bewaken tegen overdruk. Automatische veiligheidskleppen reguleren zelf de maximaal toelaatbare druk en wanneer de grens van de insteldruk overschreden wordt, laat de veiligheid het medium/de overdruk ontsnappen en sluit de klep weer uit zichzelf. Belangrijke waardes bij het selecteren van een veiligheid zijn de insteldruk en capaciteit van de veiligheid.

Klep- en schuifafsluiter
De klepafsluiter of schuifafsluiter wordt ingezet voor onder andere stoom, heet water en thermische olie. Een klepafsluiter biedt een volledige afdichting van het medium, waarbij het openen en dichten van de afsluiter middels een afstandsbediening, aandrijving of handmatige handeling uitgevoerd wordt. Belangrijk hierbij is helder te krijgen hoe de afdichting plaats dient te vinden en/of een geringe stromingsweerstand van de vloeistoffen en gassen acceptabel is.

Regelkleppen
Met een regelklep kiest iemand voor een instrument dat een variabele restrictie vormt voor het medium dat door de leidingen stroomt. Regelkleppen komen in diverse uitvoeringen: handbediend, voorzien van aandrijving (bijvoorbeeld pneumatisch of elektrisch), zelfregelend of aangestuurd door middel van sensoren. Bij het selecteren van een regelklep is het van belang om helder voor ogen te hebben welke KV waarde (de maximale doorstroming bij 1 bar en 20 graden Celsius van een klep) relevant is. De grootte van de regelklep is afhankelijk van de minimaal en maximaal gewenste stroming onder de betreffende omstandigheden. Hoe groter dat gebied, hoe groter de regelklep (en daarmee de KV waarde) wordt.

Kogelafsluiters
Een kogelafsluiter of kogelkraan is een 90 graden afsluiter welke relatief snel werkt en eenvoudig van een aandrijving is te voorzien. Het sluit leidingen af middels een kogel die om zijn as tussen twee afdichtingen draait. In installatie worden kogelkranen toegepast waarbij de installatie vraagt om een appendage tot DN 50 / 2. Bij installaties tot en met DN 100 worden vaak kogelkranen of vlinderkleppen ingezet. In de praktijk worden er bij toepassingen boven de DN 100 veelal vlinderkleppen gebruikt.

Vlinderkleppen
Een vlinderklep is met name interessant wanneer in het proces een grote afsluiter zonder volle doorlaat vereist is. Een vlinderklep is prijstechnisch gezien een interessant product vanwege het eenvoudige ontwerp en de lage productiekosten. Echter heeft een vlinderklep altijd een klepblad in het midden, waardoor een volle doorlaat van het medium niet mogelijk is. Is dit vereist dan is een kogelkraan of kogelafsluiter een prima alternatief.

Magneetventielen
Een magneetventiel wordt vaak ingezet wanneer een kleine, eenvoudige afsluiter met een geautomatiseerde werking vereist of gewenst is. Deze afsluiters zijn op afstand bedienbaar en het elektromagnetische toestel zorgt ervoor dat het medium wel of niet doorgelaten wordt.

Drukregelaars en reduceertoestellen
In feite is een drukregelaar een regelklep waarmee de voor- of nadruk van het doorstromend medium, meestal een gas, geregeld wordt. Een reduceertoestel is een specifieke vorm van een drukregelaar, waar de uitstroomdruk al dan niet variabel met de hand in te stellen is. Het is de functie van een drukregelaar om de vast ingestelde voor- of nadruk constant te houden. Dit ondanks de omstandigheden zoals drukafname en temperatuurverschillen. Bij de keuze van een type drukregelaar is het van belang om duidelijk te weten wat voor soort medium er doorheen loopt, hoe hoog de druk mag worden, welke temperaturen gelden en welke capaciteit daaraan vast hangt.

Het belangrijkste gegeven om tot de juiste keuze te komen is dat je helder voor ogen hebt waar de installatie bij gebaat is. Op basis daarvan geeft het team van VCC BV je gericht advies om tot de juiste appendage te komen. In veel gevallen is het mogelijk om een appendage ook volledig op maat te maken. Dit dankzij de flexibele engineering van de appendages. Ron: “Met meer dan 30 jaar kennis en ervaring in appendages weten wij altijd de juiste appendage te kiezen voor elke installatie”.

Geschreven door

VCC BV

VCC BV (Valves & Controls) is uw partner als het aankomt op de nieuwlevering van appendages. Efficiënt en duurzaam werken staan bij ons centraal. Actief in de stoomindustrie, cryogene branche,... Lees meer