Goede aarding om statische ontlading te vermijden

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
345 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Goede aarding om statische ontlading te vermijden

Iemand die loopt op niet-geleidende vloerbedekking kan worden opgeladen tot een spanning zo hoog als 35.000 V ! De totale energie ontlading van die persoon is dan 100-200 mJ . Op dezelfde manier kunnen kleine voorwerpen als metalen emmers gemakkelijk worden opgeladen tot een energie niveau van enkele mJ, dit is al meer dan de minimale ontstekingsenergie (MIE) die nodig is voor het ontsteken van de meeste brandbare dampen.
Voor veel vrachtauto`s is het daarom niet moeilijk voor te stellen dat de energie ontlading van een opgeladen vrachtwagen of bulkwagen kan oplopen tot 1000 mJ. Bovenstaande maakt al duidelijk dat een correcte aarding van een vrachtwagen tijdens het verladen cruciaal is.

Als een relatief kleine vrachtwagen met een capaciteit van 100 picoFarad bijvoorbeeld is opgeladen tot 30 kV dan heeft deze een potentiële vonk energie van 45mJ. De meeste koolwaterstof dampen en gassen hebben MIE’s van minder dan 1mJ, het is duidelijk dat elke tankwagen zonder de juiste aarding een grote potentiele ontstekingsbron in een gevaarlijke omgeving vormt.

Normen en standaarden :
De beschikbare standaarden, vooral IEC/TS 60079-32-1 (Electrostatic hazards, guidance), beschrijven processen waar statische ladingen opgewekt kunnen worden zoals bij het verladen van vrachtwagens en treinwagons, het vullen en ledigen van mobiele tanks en vaten en het mixen / mengen en transporteren van stoffen. Verdere relevante normen:NFPA 77 (Recommended Practice for Static Electricity) en de API RP 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray Currents) deze norm belicht o.a. specifiek het verladen van vrachtwagens, spoorwagons, opslagtanks en algemene werkzaamheden bij aardolieproducten.

Volgens de normen, is effectieve aarding het primaire preventieve middel ter voorkoming van gevaarlijke elektrostatische ontladingen en is de meest eenvoudige, veilige en kosteneffectieve manier om te garanderen dat statische gevaren correct worden beheerst. Het veilig wegwerken van de opbouw van statische lading zal het risico op statische ontladingen elimineren.

Vrachtwagen aardingsunit
IEC/TS 60079-32-1 geeft slechts aan dat een aardingskabel moet worden voorzien. In theorie zou gewoon een kabel dus volstaan. Niettemin, om te voorkomen dat vergeten wordt om de vrachtwagen te aarden, wordt een aardingsunit met een interlock aanbevolen.
Ook kan de vrachtwagen al elektrisch opgeladen zijn bij aankomst op de losplaats. Vandaar dat bij een goede aardingsunit idealiter de klem geïsoleerd moet zijn van de aarde, en alleen verbinding maakt met de ‘aarde’ nadat de klem is aangesloten op de tankauto. Op deze wijze wordt voorkomen dat tijdens het bevestigen van de klem op de vrachtwagen het genereren van een ( potentieel gevaarlijke ) vonk kan optreden.

Het TES01 vrachtwagen aarding systeem is beschikbaar in twee uitvoeringen:
·TES01/IP (geschikt voor plaatsing in ATEX zone 22)
·TES01/EX (geschikt voor plaatsing in ATEX zone 1/2

Geschreven door

StuvEx International nv

StuvEx is uw partner voor betaalbare veiligheid en koppelt kennis en ervaring van vele verschillende soorten processen aan een pragmatische benadering. De oplossingen die StuvEx levert en installeert hebben tot... Lees meer