De uitgaven van de rijksoverheid zullen naar verwachting in 2025 met € 9,2 miljard een kwart hoger liggen dan in 2019 (€ 7,3 miljard). Dit extra geld komt vooral uit het Nationaal Groeifonds dat het kabinet in september 2020 oprichtte om bij te dragen aan economische groei op de lange termijn.

Dit fonds is bedoeld om de Nederlandse economie te versterken via eenmalige investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie, kennisontwikkeling en fysieke infrastructuur. De verwachting is dat via het Nationaal Groeifonds in 2021 zo’n € 0,3 miljard in R&D en innovatie wordt geïnvesteerd, en dat dit oploopt naar zo’n € 1,3 miljard in 2025. Daarnaast zet de overheid ook extra middelen in om via R&D en innovatie de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

Zo is via de Corona-overbruggingslening in 2020 zo’n € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatie in het midden- en kleinbedrijf, via regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Acht provincies maken meer middelen vrij voor kennis en innovatie. Tot slot komt er ook dit jaar meer budget voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Deze wet biedt bedrijven de mogelijkheid om innovatie-uitgaven af te trekken van de loonheffing die ze betalen.