Explosieveiligheid Draaisluizen en andere ATEX-apparatuur

87 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Explosieveiligheid   Draaisluizen en andere ATEX-apparatuur

Coperion zorgt met haar programma draaisluizen, wisselkleppen en andere ATEX-apparatuur voor een maximale operationele veiligheid op de werkvloer, ook in gebieden die onderhevig zijn aan een constant explosiegevaar. Hiermee worden risico’s tot een minimum beperkt.

Steven Hiel, Coperion

In veel fabrieken bevinden zich gebieden en afdelingen die bijzonder gevoelig zijn voor explosie-risico’s. Om werknemers en installaties tegen deze risico’s te beschermen, moet worden voldaan aan strenge veiligheidsvoorschriften. Deze zijn samengevat in de Europese ATEX-verordening. De verordening definieert de vereisten voor de veiligheid van de werkplek en de apparatuur in dergelijke potentieel explosieve atmosferen.

ATEX-richtlijn 2014/34 /EU
De draaisluizen, wisselkleppen en andere ATEX-componenten van Coperion voldoen volledig aan de ATEX-richtlijn 2014/34 /EU. De draaisluizen zijn ook inzetbaar als een explosie-barrière. Voor drukken tot 10 bar treedt geen vlamdoorslag op, zodat hiermee kan worden voorkomen dat explosies zich in een procesinstallatie voortplanten.
Coperion heeft haar decennialange ervaring op het gebied van explosieveiligheid verwerkt in het ontwerp van de diverse componenten en systemen.

Onderhoud
Coperion-technici zijn speciaal getraind om onderhoud en reparaties ATEX-conform uit te voeren. Ze volgen regelmatig cursussen om op dit gebied bij te blijven. Ook hebben ze ruime ervaring met de betreffende componenten en systemen en zijn ze vertrouwd met ATEX-specifieke functies. Dit waarborgt een efficiënt onderhoud zodat productielijnen maximaal beschikbaar zijn. Bovendien worden ook klanten in deze materie opgeleid en voorzien van services om op de werkvloer aan de hoogst mogelijke veiligheidsnormen te voldoen.

Draaisluizen
Aangezien bij het onderhoud de componenten uit de lijn worden genomen, biedt dit gelegenheid om de algehele staat ervan grondig te onderzoeken. Bij draaisluizen is het zo mogelijk om bijvoorbeeld de speling tussen de behuizing en de rotor te meten of de wanddikte van onder druk staande onderdelen of accessoires (aandrijving, magneetklep, etc.) van dichtbij bekijken. Ook kunnen dan slijtdelen worden vervangen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat men mogelijke risico’s al in een vroeg stadium onderkent en kan wegnemen.

Veiligheid
Aangezien veiligheid topprioriteit heeft, adviseert Coperion om onderhoud aan ATEX-componenten door de fabrikant zelf te laten uitvoeren. Op verzoek verstrekt Coperion een fabrikantcertificaat in overeenstemming met de ATEX-voorschriften.

Afb. 1 Coperion draaisluis met ‘rotor check’

In kader:

Twee ATEX-richtlijnen
De Europese ATEX-verordening omvat twee richtlijnen. De ATEX-richtlijn 1999/92/EG regelt de gezondheids- en veiligheidsnormen voor werknemers. Dit omvat gebieden als preventie, risicobeoordeling en documentatie.
De ATEX-richtlijn 2014/34 /EU geeft de minimum eisen voor apparatuur en beveiligingssystemen, inclusief veiligheids-, bewakings- en controleapparatuur. De richtlijn heeft betrekking op het ontwerp, de fabricage, de montage, het gebruik en het onderhoud van de apparatuur.

Geschreven door

Logo van:Explosieveiligheid   Draaisluizen en andere ATEX-apparatuur

Coperion NV

Coperion N.V. is een 100 % dochter van Coperion GmbH, de wereldwijde markt- en technologieleider voor compounderen, extruderen, materials handling, gravimetrisch doseren en bijbehorende service. Coperion is uw partner in... Lees meer