Vanwege de voortgaande aanscherping van milieueisen is het operationeel houden van een moderne stofafscheider/ filterinstallatie zonder permanente emissiebewaking bijna niet meer denkbaar. Hét nadeel bij veel bewakingssystemen is de gevoeligheid ervan voor vervuiling en de hiermee gepaard gaande kosten voor instandhouding. FIKTECH levert Tribo-elektrische sensoren die nauwkeurig zijn, robuust, eenvoudig in montage en onderhoud, én betaalbaar! Beschrijving en werkingsprincipe De sensor meet deeltjes in lucht- en gasstromen vanaf een deeltjesgrootte van 0,1 micron en een concentratie van 0,01 mg/Nm3. De werking van de sensor is gebaseerd op het tribo-elektrische effect; deeltjes hebben een kleine lading die door de opnemer wordt waargenomen en omgezet in een signaal (4-20mA). Dit signaal kan op een separate display worden uitgelezen en in het PLC- of SCADA-procesregelsysteem worden opgenomen om o.a. als continue grafiek te worden vastgelegd. In Duitsland is toepassing van emissiebewaking sinds juni 2005 verplicht gesteld bij afzuiginstallaties met een luchtdebiet vanaf 10.000 m³ volgens DIN EN 12779. Een optimale werking wordt bereikt bij stromingssnelheden vanaf 3 m/sec.