Eenvoudig en praktisch afloopschema ATEX richtlijn

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Eenvoudig en praktisch afloopschema ATEX richtlijn
Article image of: Eenvoudig en praktisch afloopschema ATEX richtlijn
Article image of: Eenvoudig en praktisch afloopschema ATEX richtlijn

De Vereniging FME-CWM en de Koninklijke Metaalunie hebben de handen ineen geslagen om de ATEX richtlijn eenvoudiger toepasbaar te maken voor de aangesloten bedrijven. Daartoe is de ATEX richtlijn vertaald naar een eenvoudig en praktisch afloopschema voor de implementatie van de ATEX in de eigen bedrijfsvoering.

De introductie uit het rapport:

Wat is ATEX?
De ATEX-richtlijnen komen uit Brussel en zijn van toepassing op arbeidsplaatsen waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan. Er zijn twee delen:

* De ATEX 95 geldt voor de fabrikant van apparatuur die gebruikt wordt in een
explosiegevaarlijke omgeving.

* De ATEX 137 geeft voorschriften voor de werkgever van een bedrijf waar een
explosieve atmosfeer kan ontstaan. Doel hiervan is dat de werknemers veiIig kunnen
werken.

Wanneer is de ATEX 95 van toepassing op uw bedrijf?
De ATEX 95 heeft zoals gezegd, betrekking op de gebruikte apparatuur in een ruimte waar een ontplofbare atmosfeer aanwezig is of kan ontstaan. Alle apparaten die een explosie kunnen veroorzaken en worden gebruikt in een ruimte waar een explosieve atmosfeer aanwezig is, of kan ontstaan, moet voldoen aan de ATEX 95.

Wanneer is de ATEX 137 van toepassing op uw bedrijf?
De ATEX 137 is van toepassing als er op de werkplek een explosieve atmosfeer kan
ontstaan. Deze explosieve atmosfeer kan alleen ontstaan als voldaan wordt aan de
volgende voorwaarden:

1. Er is voldoende brandbare stof aanwezig (zie beslisboom)

2. Er kan, door vermenging van de brandbare stof met lucht, een explosief mengsel
worden gevormd. Een voorwaarde hierbij is dat de hoeveelheid brandbare stof groot
genoeg is. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt in:
a) Brandbare gassen, dampen en vloeistoffen
b) Brandbare vaste stoffen

In ieder geval geldt het volgende: als alle brandbare stoffen zijn opgeslagen in een
opslagruimte in de originele en niet aangebroken verpakking, en de verpakking voldoet aande UN keur, en er in de ruimte geen overslag van deze stoffen plaatsvindt, dan is het onwaarschijnlijk dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan. Er hoeft voor deze
opslagruimte dan geen verdere actie te worden genomen, de opslagruimte geldt dan niet als een explosiegevaarlijke plaats. Belangrijk hierbij Is dat ook rekening wordt gehouden met eventuele calamiteiten zoals het lek steken van een verpakking tijdens transport of opslag bijvoorbeeld door een heftruck.

Meer zien icon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark

We gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer