Powtech 2016, de plek waar poeder processing experts samen komen, opent van 19 - 21 April weer haar deuren. De Hosokawa Micron Group, toonaangevend in de wereld van poeder en deeltjes processing zal wederom de grootste stand van de beurs neerzetten. Op de Hosokawa stand, zullen de laatste ontwikkelingen getoond worden. Onder andere op het gebied van snel en accuraat mengen, hoog temperatuur drogen en continue processing in de farmaceutische industrie. Continue Processing in Farmaceutische industrie Vooral dit laatste onderwerp zal veel aandacht krijgen. Want hoewel de farmaceutische industrie vaak voorop loopt met innovatieve productontwikkelingen, zien we in het productieproces eerder een conservatieve houding. De noodzaak om de productiekosten in de hand te houden wordt echter steeds belangrijker, ook in de farmaceutische industrie. De voordelen van Continue ten opzichte van Batch processing op een rij: • Compact dus minder ruimte nodig en dus minder infrastructuur • Lagere investeringskosten • Lagere productiekosten • Lagere voorraad • Vermijding opschalingseffect Om continue productie in de farmaceutische industrie te implementeren is gedegen kennis van alle onderdelen nodig. Samenwerking tussen de universiteit van Kuopio, Finland en Hosokawa Micron BV met betrekking tot QbD (Quality by Design) and PAT (Process Analytical Technology) is dan ook essentieel geweest voor de ontwikkeling van dit systeem. U vindt ons in Hal 4A, stand nummer 233

Geschreven door