Op voordracht van het bestuur besloot de Algemene Ledenvergadering op 12 november jl. tot de herbenoeming van de heer Chris van der Lande als bestuurslid voor vier jaar. Van der Lande is directeur eigenaar van Van Beek BV (schroeftransportsystemen) en Celsius (schroefwarmtewisselaars) in Drunen. In zijn eerste termijn als bestuurslid van 2004 tot 2008 hield Chris van der Lande zich voornamelijk bezig met promotionele activiteiten, van 2002 tot 2007 was hij ook districtsvoorzitter Zuid-Oost bij de Koninklijke Metaalunie. In zijn nieuwe ambtsperiode zal Van der Lande de rol van penningmeester gaan vervullen voor de Machevo & Bulk Vereniging. De Machevo & Bulk Vereniging behartigt de belangen van leveranciers, producenten en exposanten van procesinstallaties en procesapparatuur in de (petro)chemische, voedingsmiddelen en farmaceutische industrie. De vereniging bevindt sinds haar oprichting op 1 april 1959, wellicht in de meest turbulente fase van haar bestaan. Ze heeft zich als doel gesteld niet meer expliciet een exposantenvereniging te zijn, maar een business- en marketingvereniging die toegevoegde waarde levert aan haar leden. Nieuwe aanwas en versterking in het bestuur is welkom, mede gezien de koerswijziging van de vereniging. Er is nog plaats voor één bestuurslid. De vereniging nodigt geïnteresseerden uit te reageren en motivatie met contactgegevens te sturen naar het secretariaat