Een belangrijke trekpleister op de stortgoedbeurs zijn de zogenaamde learnShops. Twee dagen lang zullen allerlei bedrijven miniseminars en casestudy’s geven op het gebied van efficiency, veiligheid en milieu. Bij de learnShops gaat het echt om praktische oplossingen en antwoorden op veel gestelde vragen. Zo zal Akzo Nobel Technology & Engineeringeen eigen variant op de glimtest demonstreren, die de procesomstandigheden in een sproeidroger beter simuleert. Daardoor kan in veel gevallen een hogere luchttemperatuur worden toegepast, wat weer kan resulteren in een verhoging van de productiecapaciteit. Enclosed Bulk Systems BV zal de werking van de EBS Conveyor toelichten. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de traditionele bandtransporteurs en worden de voordelen aan de hand van praktijkvoorbeelden gedemonstreerd. Kiekens Herding BV verzorgt een learnShop over stofafzuiging op verschillende werkplekken. Ondanks de aanwezige stofafzuiging blijft er op werkplaatsen waar wordt gefreesd, afgewogen of geslepen dikwijls flink wat stof hangen. Door het beter plaatsen van afzuigapparatuur en bepaalde processen in te kapselen, kan met kleine maatregelen het afzuigproces worden verbeterd.

Geschreven door