AVA mengers voor cement

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
32 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: AVA mengers voor cement

AVA GmbH (onderdeel van BHS Sonthofen Group) heeft duurzame mengers in het programma die zeer geschikt zijn voor het produceren van diverse soorten cement zoals portland-cement, hoogovencement, vliegascement, kalksteencement, slakkencement.
Daarbij wordt de vereiste homogeniteit, volgens DIN 1164 (EN 197-1), reproduceerbaar bereikt met de hoogste mengkwaliteit door middel van de AVA Turbulent menger.

Batch of continu mengen
De beslissing om het cementmengsel batchgewijs of continu te vervaardigen hangt voornamelijk af van de volgende factoren:
– Het aantal te mengen componenten
– Frequentie van receptuur wijziging
– Automatiseringsvereisten
– Gewenste doorvoercapaciteit

Continu mengen
Continu wordt voornamelijk gebruikt wanneer het receptuur enkele dagen of weken ongewijzigd blijft. Voorwaarde is tevens dat er niet meer dan vier componenten worden gemengd. Als dit wel geval is, dan is een premix van de kleine componenten noodzakelijk. De mate van automatisering voor de gehele plant is over het algemeen hoog aangezien alle processen continu draaien.

Variabele automatisering
Echter, de ervaring leert dat over het algemeen meer dan vier componenten en verschillende formulewijzigingen per dag gebruikelijk zijn. De mate van automatisering moet variabel zijn waarbij de kleinste hoeveelheden componenten handmatig in de mixer worden gebracht door middel van een trechter. De uitdaging is dan om een homogeen mengsel te produceren met batchcyclustijden (vullen / mengen / lossen) tussen de 2 en 5 minuten met een extreem kleine variatiecoëfficiënt.

Menging in menger
Choppers kunnen in de zijkant van de mengtrommel worden geïntegreerd om het hoofdmengwerk te ondersteunen. Deze high-speed choppers zorgen voor extra verspreiding in de batch van kleine componenten, zoals kleurpigmenten, maar kunnen ook agglomeraten voorkomen.
Omdat de grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van cementmengsels zeer abrasief zijn en extreem veel slijtage kunnen veroorzaken zijn de mengelementen en chopper messen voorzien van een wolfraam-carbide hardmetalen coating om de duurzaamheid aanzienlijk te verhogen.

Optimale oplossing
Er worden speciale loskleppen gebruikt over de gehele lengte van de menger waardoor een vrijwel volledige lediging van ca. 99,5% kan worden bereikt. AVA kan met hun expertise het juiste mengertype adviseren en het resultaat tonen in het test center of m.b.v. een proefinstallatie op locatie.

Geschreven door

WinProcess

WinProcess is een vertegenwoordiging van diverse ervaren leveranciers in de procesindustrie voor de Benelux Lees meer