Afsluiters in explosie- en besmettingsgevaarlijke omgevingen.

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Afsluiters in explosie- en besmettingsgevaarlijke omgevingen.

In de chemische en farmaceutische industrie worden vaak hoog-actieve stoffen verwerkt, waarvan de eigenschappen een veilige opslag en effectieve explosiebeveiliging vereisen. Deze eisen voor de procestechniek zijn daardoor niet alleen omvangrijker, maar ook ingewikkelder geworden.

Stof-luchtmengsels kunnen bij kritische concentraties ten gevolge van een aanwezige ontstekingsbron exploderen. Dit gevaar moet grondig worden geanalyseerd wat veel valkuilen met zich meebrengt. De primaire explosiebeveiliging loopt proces-gerelateerd meestal snel tegen zijn limieten waardoor het explosiegevaar niet altijd volledig uitgesloten kan worden.
Tegenwoordig kan de effectiviteit van ontstekingsbronnen grotendeels worden verminderd. De constructieve (tertiaire) explosiebeveiliging moet de gevaarlijke gevolgen van een explosie echter tot een veilig niveau terugdringen en is daarom des te belangrijker. Bovendien moeten de systemen en procesketens voldoen aan de toekomstige hygiëne-eisen. Beide aspecten zijn voor de fabrikant van systeemcomponenten een bijzondere uitdaging.

Voorkomen is beter
Al meer dan veertig jaar lang vervaardigt Ebro armaturen met haar hoofdkantoor in Hagen, Westfalen, afsluiters, aandrijvings- en automatiseringstechnologie. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zich ook gericht op nieuwe ontwikkelingen voor gevoelige processen in de chemie, de voedingmiddelenssector en de farmaceutische industrie. Met name het Cycle Lock pendelklepsysteem TS, de doseer-vleugelklep FS, de Vibratie-Doseerklep ViDos maar ook de INFLAS klep met opblaasbare manchet bieden veilige oplossingen, ook voor kritische toepassingen.
De Cycle Lock pendelklepsluis type TS (Afbeelding 1) werd ontwikkeld voor het lossen en doseren van bulkgoederen en stofvormige media. Dit is zeer ruim inzetbaar, omdat bijna alle EBRO-kleppen als afsluitorgaan kunnen worden toegepast.

Bij het lossen van bulkgoederen onder drukverschil tussen de afzonderlijke productie-fasen fungeert deze als gasdichte doorstroomsluis. Als media in drukleidingen moeten worden getransporteerd, is er bij conventionele doseersystemen sprake van aanzienlijk lekluchtverlies. Deze langsstromende lucht neemt ook mediadeeltjes mee, wat een sterk schurend effect heeft op de interne met het product in contact komende delen. Vooral bij maatregelen voor het tegengaan van explosies, zoals bijv. bij bulktransport met inert gas, vermindert dit pendelkleppenklepsysteem het gasverlies aanzienlijk. Het medium kan in de sluis van inert gas voorzien worden. De sluis is toegelaten als passieve explosie-scheiding (“ontkoppeling”) voor Stofklasse 3 en voldoet aan de ATEX eisen voor de Zones 0/20.
De geometrie van de vulbuis wordt aangepast aan de specifieke eigenschappen van het te storten product. Er zijn diverse bewakingsopties mogelijk zoals die van de temperatuur, het mediumniveau, zuurstofgehalte, enz. De communicatie vindt plaats ofwel via conventionele signaaltechnologie, dan wel via veldbus technologie. In de integratie in bovengeschikte besturingssystemen is reeds in de standaard voorzien.
EBRO pendelklepsluizen moeten ten behoeve van de reiniging niet naar buiten toe worden geopend. De CIP-geschikte componenten staan volledige insluiting van de reinigingsvloeistof toe.
Roterende vleugelkleppen type FS (afbeelding 2) worden ingezet om de materiaalstromen van bulkgoederen te regelen om een gelijkmatige doorstroming te realiseren bijv. vanuit silo’s, bunkers, weegcontainers enz. Door de draaisnelheid frequentiegeregeld aan te passen fungeert de vleugelklep ook als doseerorgaan, dat volumetrisch werkt en bovendien ook effectief het overvullen van productie-secties voorkomt. Zo kan de mediumtoevoer bijvoorbeeld naar schroeftransporteurs of trilgoten gelijkmatig worden geregeld zonder deze te verstoppen. Bij doorschietende producten onderbreken de vleugelparen de productstroom met regelmatige tussenpozen kort achter elkaar en verhinderen zo effectief dat het product wordt doorgeduwd. De langsstromende materialen worden niet langs de voor- of zijkant van het huis of tussen de wand en klep geschuurd of geperst, noch worden bijv. graankorrels verpulverd. EBRO-vleugelkleppen zijn daardoor uitermate productvriendelijk en energiezuinig.
Daarbij komen de montagematen overeen met de normen voor vlinderkleppen met korte inbouwhoogte en hebben ze een laag gewicht.

EBRO-vleugelsluizen kunnen zelfs zonder grote aanpassingen in bestaande systemen worden gebouwd. De buisdoorlaten blijven cilindrisch, een verloop naar vierkante flenzen is niet nodig.
Traditioneel worden ook wel standaard kleppen in eenvoudige grove en fijne stroom doseerprocessen gebruikt. Daarbij wordt de klepstand dan in een bepaalde tussenstand gezet om zo de productstroom te kunnen begrenzen. De ViDos-klep van EBRO maakt gebruik van deze technologie, gebaseerd op de beproefde afdichting met elastomeer zittingen of PTFE-manchetten. Bij de onderas is een lineaire vibrator bevestigd. De trilling wordt ingeschakeld in de fijnstroom tussenstand. De resulterende trilling houdt het medium in beweging en vermindert de compactheid van het medium en elimineert bijna volledig het gevaar van brugvorming. Media met een neiging tot hechten worden met weinig inspanning losgemaakt. Schoonmaak- en onderhoudsintervallen worden verminderd. Met een pneumatische klepstandsteller kunnen verschillende grove/fijne stromingsposities naar believen worden ingesteld, zodat het medium ook bij een kleine openingshoek nauwkeurig kan worden gedoseerd. Indien nodig kan de klepschijf iets worden geopend om nog iets te kunnen na-doseren en de vibratie brengt de productstroom opnieuw op gang. Zo kunnen zelfs de kleinste hoeveelheden nog worden toegevoegd.

Beslissende feiten:
EBRO-armaturen zijn speciaal naar de vereisten van ATEX ontworpen en vervaardigd. Daarbij zijn ze aan de bijbehorende “Baumusterprüfung” test onderworpen en gecertificeerd waarmee ze voldoen aan de ATEX 2014/34/EG-richtlijn. Alle zacht-dichtende afsluitertypen kunnen naar wens volgens EN 14460 als drukstootvast, vlamdoorslag-veilig afsluitorgaan worden toegepast. Er zijn volgens IEC 60079-32-2 geteste isolerende of elektrisch geleidende elastomeerzittingen beschikbaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld verschillende NBR-, EPDM, FKM- en SBR-recepturen, die afhankelijk van de toepassing zijn goedgekeurd voor gas- of stofomgevingen. Ook aan aanvullende eisen als bijvoorbeeld FDA en EG 1935 kan worden voldaan. Optisch te detecteren blauwe manchetten zorgen voor maximale veiligheid bij contaminatie-gevoelige toepassingen. Geleidende coatings zijn op klantverzoek – of indien technisch noodzakelijk – verkrijgbaar.

Geschreven door

EBRO Valves BV

Ebro valves b.V. is onderdeel van de Duitse Bröer Groep. Met ca.1100 medewerker en 27 eigen vestigingen wereldwijd en een omzet van 170 mio. speelt EBRO wereldwijd in alle takken... Lees meer