Aanpakken thermische expansie in cryogene installaties

Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Aanpakken thermische expansie in cryogene installaties

Binnen cryogene installaties kunnen zogeheten dode ruimtes in het systeem ontstaan doordat medium opgesloten zit. Door verwarming van de leidingen kan er in deze dode ruimtes drukopbouw ontstaan. Een te hoge druk kan onveilige situaties zoals een breuk met verstikkings- of explosiegevaar creëren. Veerveiligheden kunnen dit voorkomen. Het selecteren van de juiste veiligheden zorgt ervoor dat de leidingen en apparatuur beveiligd zijn en deze ‘thermische’ expansie aangepakt wordt.

De drukopbouw in een dode ruimte ontstaat zodra er verwarming in een installatie plaatsvindt of er een warmtelek ontstaat, bijvoorbeeld tussen twee afsluiters. De functie van de veiligheden, ook wel opsluitveiligheden genoemd, is om de overdruk die ontstaat af te voeren. “Het afvoeren van de druk zorgt ervoor dat er geen onveilige situatie ontstaat”, vertelt Ron van de Weerd, van A.S.E. Repair BV en VCC BV. “Het kiezen van de juiste, gasdichte veiligheden zorgt ervoor dat de cryogene vloeistof in kwestie op de juiste manier en met de juiste insteldruk afgevoerd wordt. Op deze manier worden veiligheidsrisico’s in de installatie geminimaliseerd”.

“Heb je in de installatie, ook niet cryogene installaties, met een verzamelleiding of header te maken waar meerdere veiligheden op één leiding uitkomen? Ook daar is het van belang om te werken met de juiste veiligheden. Zodra er één veiligheid afblaast in deze leiding, dan kan dit tegenwerken op de insteldruk van een andere veiligheid. Met andere woorden de insteldruk van de overige veiligheid(en) hebben dan een hogere insteldruk. De uitlaat van de veiligheden staan namelijk met elkaar in verbinding”, legt Ron uit.

Deze veiligheden zijn wellicht een klein onderdeel in de gehele installatie, ze vormen een belangrijke en cruciale component met mogelijk grote gevolgen. “Vanuit VCC BV adviseren wij onze klanten zodat zij met zekerheid de juiste veiligheden kiezen en daarmee voldoen aan de juiste certificering en productspecificaties. Dat zorgt ervoor dat cryogene installaties veilig blijven”, eindigt Ron zijn verhaal.

Geschreven door

VCC BV

VCC BV (Valves & Controls) is uw partner als het aankomt op de nieuwlevering van appendages. Efficiënt en duurzaam werken staan bij ons centraal. Actief in de stoomindustrie, cryogene branche,... Lees meer