`2 point scanning` methode

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: `2 point scanning` methode

Deze methode wordt toegepast in reflectielicht barrières met automatische collimatie teneinde het bereik te vergroten. Binnen de reflectielicht barrières wordt de kracht van het door de zender uitgestraalde, en door de ontvanger gedetecteerde, licht geëvalueerd. De lichtbarrière schakelt als een bepaalde drempelwaarde van het door de ontvanger gedetecteerde licht overschreden wordt. Als er een object geplaatst wordt tussen de sensor en de reflector, daalt de ontvang¬en hoeveelheid licht aanmerkelijk. De drempelwaarde wordt niet bereikt en de sensor schakelt opnieuw. Een grote hoeveelheid licht wordt gereflecteerd door sterk reflecterende of spiegelende voorwerpen naar de ontvanger en het licht dat door de reflector weerkaatst wordt, vermindert naarmate de afstand tot de sensor groter wordt. De maximale afstand van de sensor tot de reflector is beperkt, aangezien de hoeveelheid door de reflector weerkaatst licht de drempelwaarde moet overschrijden.

“2 POINT Scanning” heeft betrekking op de aanwezigheid van een tweede zender die het verschil toont tussen het nabije object en het object dat zich verderop bevindt. Het is mogelijk om waar te nemen of een object zich dichtbij of verderop bevindt door een logische koppeling van de verschillende lichtwaarden die door de verschillende zenders worden opgevangen. De bovenomschreven drempelwaarde instelling kan zo verlaagd en het bereik van de apparaten vergroot worden.

Geschreven door

Pepperl+Fuchs BV

Pepperl+Fuchs is een toonaangevend ontwikkelaar en producent van elektronische sensoren en componenten en marktleider op het gebied van intrinsieke veiligheid en explosiebeveiligingstechnologie. In de Factory- en Process Automation wereld zijn... Lees meer