Per 1 januari 2014 werken HITMA Filtratie en de Amerikaanse filterfabrikant ZenPure Corporation samen. HITMA Filtratie vertegenwoordigt het volledige pakket filtratie- en purificatieproducten van ZenPure in de Benelux. Voedingsindustrie en (bio)farmacie ZenPure ontwikkelt en produceert hoogwaardige filtratie- en purificatieproducten en speciale membranen voor o.a. de (bio)farmacie en voedingsindustrie. De producten worden vervaardigd in een klasse 10.000 cleanroomomgeving met volledige traceerbare materialen en conform de geldende kwaliteitseisen. Het ZenPure-assortiment omvat: • capsules • mini cartridges • cartridges • speciale filters • disc filters • zakkenfilters • filterhuizen Door de samenwerking met ZenPure is HITMA Filtratie in staat een completer pakket filtratie-oplossingen te bieden voor uiteenlopende filtratietoepassingen, eventueel in combinatie met single-use systemen van HITMA UltraPure.

Geschreven door